Du er her:

Sikre deg bolig til høsten


Søk bolig allerede nå og vær 
først i køen når boliger tildeles.  

Boliger tildeles fortløpende når de blir ledig. 


Har du søkt studieplass og fått tilbud om bolig?


Har du søkt studieplass i Bodø eller Narvik og allerede fått tilbud om bolig hos Studentinord er det lurt å bekrefte tilbudet.  Da er du sikret bolig fra studiestart.
Dersom du ikke oppnår studieplass vil du ikke være bundet av boligtilbudet.

Utvidet åpningstid  i eksamensperioden


Vi holder kveldsåpent
i Alexandria og har utvidet tid for middagsservering i eksamensperioden.

Barnehageplass


Selv om hovedopptaket er i mars tildeles barnehageplasser hele året.
Studentbolig
søker du på
Sikre deg bolig til høsten


Søk bolig allerede nå og vær 
først i køen når boliger tildeles.  

Boliger tildeles fortløpende når de blir ledig. 


Har du søkt studieplass og fått tilbud om bolig?


Har du søkt studieplass i Bodø eller Narvik og allerede fått tilbud om bolig hos Studentinord er det lurt å bekrefte tilbudet.  Da er du sikret bolig fra studiestart.
Dersom du ikke oppnår studieplass vil du ikke være bundet av boligtilbudet.

Utvidet åpningstid  i eksamensperioden


Vi holder kveldsåpent
i Alexandria og har utvidet tid for middagsservering i eksamensperioden.

Barnehageplass


Selv om hovedopptaket er i mars tildeles barnehageplasser hele året.
Studentbolig
søker du på