facebook
twitter
instagram
snapchat
english

Har du ennå ikke fått deg bolig?


Studentinord har et variert og mangeartet tilbud av egne studentboliger, alt fra rimelige enkle løsninger til boliger av høy standard.  Felles for alle er at de er tilrettelagt for studenters behov. Tildeling av studentboliger skjer fortløpende. Du søker bolig på Boligtorget.


I tiden rundt studiestart er boligmarkedet ekstra presset. Men vår erfaring er at det etterhvert ordner seg for alle, både i Bodø og Narvik, enten i Studentinords egne boliger eller i det private utleiemarkedet. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om mulighetene til å skaffe deg bolig.

Tips når du skal leie bolig


Når du skal leie bolig privat er det viktig at du setter deg godt inn i hvilke rettigheter og plikter du har som leietaker. Mange konflikter unngås når viktige forhold er avklart på forhånd.
Her er Forbrukerrådets  tips for boligleie.

Velkommen til ditt første semester som student.


En god start er nøkkelen til å lykkes med studietiden. FØRSTE SEMESTER er et prosjekt som skal hjelpe deg til suksess både sosialt og faglig.

Les mer.

UkemenyerArrangementer

Kontakt oss


Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord)
Postboks 1490 8049 Bodø post@studentinord.no
Tel: 476 20 800 (Bodø)
Tel: 769 62 000 (Narvik)

Har du ennå ikke fått deg bolig?


Studentinord har et variert og mangeartet tilbud av egne studentboliger, alt fra rimelige enkle løsninger til boliger av høy standard.  Felles for alle er at de er tilrettelagt for studenters behov. Tildeling av studentboliger skjer fortløpende. Du søker bolig på Boligtorget.


I tiden rundt studiestart er boligmarkedet ekstra presset. Men vår erfaring er at det etterhvert ordner seg for alle, både i Bodø og Narvik, enten i Studentinords egne boliger eller i det private utleiemarkedet. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om mulighetene til å skaffe deg bolig.

Tips når du skal leie bolig


Når du skal leie bolig privat er det viktig at du setter deg godt inn i hvilke rettigheter og plikter du har som leietaker. Mange konflikter unngås når viktige forhold er avklart på forhånd.
Her er Forbrukerrådets  tips for boligleie.

Velkommen til ditt første semester som student.


En god start er nøkkelen til å lykkes med studietiden. FØRSTE SEMESTER er et prosjekt som skal hjelpe deg til suksess både sosialt og faglig.

Les mer.

UkemenyerArrangementer

Kontakt oss


Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord)
Postboks 1490 8049 Bodø post@studentinord.no
Tel: 476 20 800 (Bodø)
Tel: 769 62 000 (Narvik)

Studenten først og fremst