Søk om midler til helse og trivsel

Har du eller dere en god idé til noe dere ønsker å gjøre for å bedre studentenes helse og trivsel?

Søk om midler
For english click here1,5 millioner til helse og trivsel

Studentinord ønsker å bidra til en enda bedre studiehverdag for studentene ved Nord universitet og Politihøgskolen i Bodø, og har bevilget 1,5 millioner kroner til tiltak som kan bidra til å styrke helse og trivsel.

Klikk her for å komme til søknadsskjema.

Alle studenter og studentforeninger kan søke om midler.

Søknadskriterier

Søknad må sendes i eget skjema. Her er søknadskriteriene:

 • I søknaden må det beskrives hvordan aktiviteten/tiltaket vil bidra til økt helse og trivsel.
 • Aktiviteten må minimum omfatte fem studenter.
 • Det tildeles normalt maksimum kr. 50.000 pr. aktivitet.
 • Den/de som søker må basere aktiviteten på frivillig innsats. Det vil si at ingen av de som skal gjennomføre aktiviteten kan honoreres med lønn. Det er likevel mulig å bruke midlene til honorar av foredragsholdere og lignende.
 • Aktiviteten må kunne gjennomføres iht. gjeldende smittevernbestemmelser fra FHI

Behandling av søknader

Alle søknader vil bli behandlet av en gruppe som består av:

 • leder for Studentorganisasjonen Nord
 • studentrådsleder ved Politihøgskolen i Bodø
 • en representant fra Studentinord

Søknadsfrister

 • 15. mars
 • 15. mai (her kan det for eksempel søkes om midler til aktiviteter ved semesterstart høst)
 • 15. september
 • 15. november (her kan det også søkes om midler til aktiviteter i vårsemesteret)
Fotograf Karoline O. A. Pettersen
Tre studenter som sitter sammen. Bildet er tatt ute, de sitter på toppen av store blå NORD bokstav