w

Jeg er ny søker / vurderer å søke studentbolig (FAQ)

26.06.201709:31 Erling Rognes Solbu

Hvem kan søke om studentbolig?
Alle som er studenter ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentinord og som har studier som hovedbeskjeftigelse, kan søke om studentbolig. Dersom boliger er ledige over tid, kan disse leies ut til andre enn studenter, men da med et påslag på 15 % på prisene for langtidsleie.

Mer informasjon om tildeling av bolig finner du her.

Når bør jeg søke bolig?
Det lønner seg å søke så tidlig som mulig, og det er ikke krav om tildelt studieplass før du kan søke.

Får du tildelt bolig og ikke studieplass, så logger du på Min Side og sier fra deg boligen snarest mulig og senest innen den 24. juli, så slipper du oppsigelsestiden. 

Kan jeg søke bolig midt i semesteret?
Ja, det kan du. Boliger tildeles fortløpende.

Hvor står jeg på ventelisten?
Det er dessverre vanskelig for oss å si noe om hvilken plass du har på ventelisten, eller hvor lang tid det vil ta før vi har en bolig å tilby deg. Enkelte søkere er prioritert foran andre.
De som allerede har søkt studentbolig har hele tiden anledning til å endre søknaden sin. Dette fører til at ventelisten er i stadig endring. Vi sender ut tilbud om studentbolig fortløpende, og det er alltid noen som takker nei til det tilbudet de mottar. Når noen takker nei til tilbudet de får, går det umiddelbart ut tilbud til nestemann på ventelisten. Dette betyr at det ikke er noen frist, eller bestemt tidspunkt for utsendelse av tilbud om bolig.

Når får jeg svar på om jeg har fått bolig eller ikke?
Dette finnes det ikke noe klart svar på ettersom boligene fordeles fortløpende etter ventelistenummer.

Hva slags dokumentasjon kan lastes opp til søknaden?
Attester som dokumenterer spesielle forhold vi bør ta hensyn til ved tildeling av bolig.

Jeg skal studere i tre år, men har bare fått kontrakt for ett år, hvorfor det?
Vi tildeler bare et studieår av gangen. I månedsskiftet februar/mars vil vi tilby deg å fornye kontrakten for neste studieår, dersom du har holdt leieforhold i orden og er i rute med husleia.

Jeg har fått melding om at jeg er innvilget bolig, men når jeg logger meg inn på Min side finner jeg ingen kontrakt. Hva gjør jeg?
Send oss en e-post med «Kontrakt» i emnefeltet, så skal vi hjelpe deg.

Hva inkluderer husleien?
Husleien inkluderer vaktmestertjeneste og internettilgang. Enkelte boliger har også tilgang til delt eller egen bod. For hybler inkluderer den også strøm og møbler. De fleste av leilighetene våre er umøblerte, og for noen av leilighetene må strøm betales i tillegg til husleie.

Relaterte artikler