w

Workshop studentøkonomi - Ta kontroll over økonomien

«Nyrik» eller «lutfattig» student? Det er mange gode grunner til å ha kontroll og god oversikt over egen økonomi som student. Studiestøtten fra lånekassen er begrenset, og man må gjøre strenge prioriteringer i hverdagen.

Workshop studentøkonomi - Ta kontroll over økonomien
10.02.201709:11 Kjell Pedersen

Hva er viktig for deg og din økonomi?
Tirsdag 3. oktober kl. 14:30 - 16:30 holder Studentinord workshop om studentøkonomi på Campus Helgeland. Workshopen ledes av studentrådgiver Truls Dahl.

Temaer:

  • Budsjettering (regneark)
  • Forsikringer
    Reise, innbo, barn, uføre- og ulykke
    Kollektive ordninger
  • Samboeravtale
  • Bolig, kostnader og kontrakt
  • Jobb og studier
  • Verktøy og nettressurser

Vi skal jobbe med regneark og deltakere må ha egen PC med Microsoft Excel eller Open Office Calc. Det trengs ingen forhåndskunnskaper for å delta.

Det er gratis å delta! Max 6 deltakere pr. workshop og først til mølla. Ved stor interesse, gjennomfører vi flere. Påmelding innen 29. sept. til studentrådgiver ved Studentinord:

truls.dahl@studentinord.no

Husk navn, e-post og telefon.