Dersom du melder inn behov for reise og/eller overnatting vil du bli kontaktet for nærmere avtale.