Bli Peer Supporter - hjelp andre studenter

Er du en som har litt ekstra å gi, og har lyst til å hjelpe andre studenter? Kan du håndtere å støtte andre som står i krevende situasjoner? Da kan du søke om å bli en Peer supporter.

For english click here

 

Vi i Peer Support er en gruppe studenter som hjelper andre studenter ved Nord universitet i Bodø gjennom samtaler en-til-en. 

Tanken bak Peer Support er at en hvilken som helst student ved Nord universitet kan få tilgang til den støtten de trenger gjennom å snakke med en av oss - en medstudent som kan relatere seg til utfordringene dine på en likesinnet og god måte. Vi hjelper studenter som strever med å finne seg til rette, har problemer med venner, har mentale utfordringer eller er ensom. 

Med dette programmet håper vi også å redusere stigmaet rundt mental helse, og det å be om hjelp, og vi oppfordrer studenter til å våge å ta kontakt når de trenger det.

Ulike aktiviteter

I tillegg til samtaler organiserer vi sammenkomster og aktiviteter med tema som vi brenner for. Det kan for eksempel være mørketidsworkshop og sosiale turer. Har du en interesse som du kan ta med deg inn i rollen som Peer supporter og samle studenter rundt? Vi får støtte fra Studentinord og hjelp til organisering og markedsføring av aktivitetene.

Opplæring vil bli gitt

Som Peer Supporter får du hjelp og veiledning fra studentrådgiverne i Studentinord. De støtter oss underveis dersom det er krevende å håndtere oppgaven. Det kan være utfordrende å hjelpe andre som sliter, men det er også givende og meningsfullt å kunne støtte andre som står i vanskelige ting.

Strengt konfidensielt

All informasjon vi mottar er strengt konfidensiell og skal ikke formidles til studentrådgivere, de andre Peer Supporterne eller andre.

Kontaktinformasjon og søknad

Søknadsfrist er 24. september.

For å bli Peer supporter må du sende en kort søknad og fortelle litt om deg selv ved hjelp av dette skjemaet.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Peer Support via Facebooksiden «Peer Support at Nord University», eller ringe tlf. 482 47 287 mellom kl. 9 og 23, hele uken. 

Du kan også ta kontakt med Heidi Frøystein i Råd og helse i Studentinord, hvis du har spørsmål.

 

Relaterte artikler