Lån en dagslyslampe (Bodø)

Føler du deg trøtt og uopplagt i mørketiden kan det hjelpe med et besøk til dagslys-lounge i Lugaren.

For english click here

Hvor finner jeg dagslyslampene?

Studentinord har fire dagslyslamper som studentene kan benytte seg av. Disse finner du i Lugaren i Hovedkantina.

NB: lampene skal ikke fjernes fra Lugaren.

Hvorfor trenger du dagslys i mørketida?

Mange føler seg trøtt, uopplagt og nedfor i løpet av den mørke vintersesongen. 

Forskning viser at når mengden naturlig lys reduseres kan kroppen reagere fysiologisk på disse «ugunstige leveforholdene» ved å justere visse hormonnivåer og biologiske aktiviteter. Dette kan føre til:

  • Intens trøtthet, utmattelse og ulike søvnforstyrrelser
  • Økt appetitt
  • Generell passivitet
  • Redusert arbeidseffektivitet og vitalitetstap

Å bruke en dagslyslampe kan hjelpe deg til å dempe disse problemene.

Hvordan bruker jeg dagslyslampen for best effekt?

Benytt dagslyslampe hvis du har lite energi, er trøtt og slapp, eller har søvnproblemer.

  • Ta en en dagslysøkt 3-5 ganger i uka i løpet av vinteren. 
  • En økt bør vare i ca. 30 minutter, ev. lengre. Over 2 timer vil ikke øke virkningen. 
  • Det anbefales å ta økten mellom kl. 06.00 og 13.00. Den er mest effektiv tidligst mulig på dagen. Bruk av dagslyslampe om ettermiddagen/kvelden kan forstyrre søvnen. 
  • Det er ikke nødvendig å se rett inn i lyskilden, men du skal holde den innenfor hele synsfeltet under økten. Du kan lese, skrive eller gjøre andre ting i mellomtiden.

Ikke alle bør bruke lampene

Lysbehandling skal ikke brukes dersom du har bipolar lidelse, eller om du har visse øyesykdommer. Noen legemidler kan også gi lysømfintlighet, og dersom du bruker slike legemidler bør du være forsiktig med lysbehandling. Hvis du er usikker kan du rådføre deg med legen din.

Bruk av dagslyslamper skjer på eget ansvar.