Turgruppe

Bli med og gå tur i nærområdet rundt campus. Vi lager en gruppe på 8-10 studenter og møtes onsdager kl. 14-16 i perioden 8. september - 8. desember.

Meld deg på

Et fast møtepunkt i hverdagen

Turgruppa møtes en gang i uka for å gå tur i nærområdet til campus Bodø.

Hvis du føler deg litt ensom eller utenfor det sosiale studentmiljøet, og kanskje ikke finner deg helt tilrette i større grupper og arrangementer, kan turgruppa være en trygg og fin måte å møte andre studenter for å gjøre noe hyggelig sammen. 

Vi vil at du melder deg på på forhånd, men du forplikter deg ikke til å være med hver uke.

Gruppen ledes av studentprest Svein Valle ved Råd og helse i Bodø.

Et sosialt tilbud

Dette er ikke en samtalegruppe der vi tar opp ulike utfordringer og tema i studentlivet, men en anledning til å bli kjent med andre studenter. Vi tar utgangspunkt i en fellesaktivitet, nemlig det å gå tur. Kanskje legger vi også tilrette for å lage mat sammen.

Onsager kl. 14

Turgruppe møtes onsdager kl. 14.00 - 16.00 i perioden 8. september til 8. desember. 

Kontakt gjerne studentprest Svein Valle hvis du vil vite mer.

Froskeperspektiv: tre unge mennesker går på rekke på tur i skogen. De har alle sekk på ryggen og