Korona - informasjon til foreldre om barnehagehverdagen

Hva gjelder på grønt, gult og rødt nivå, og hvilke andre forholdsregler må foreldre ta for trygg barnehagedrift?

11.08.202117:06 Erling Rognes Solbu

Dette er Utdanningsdirektoratets informasjon til foreldre. Informasjonen er tilgjenglig på flere språk, og til nedlasting på udir.no. 

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagen for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil vi i barnehagen justere våre rutiner.

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke.
  • Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask.
  • Ha godt renhold i barnehagen.

Hvordan vil barnehagehverdagen være?

Grønt nivå:
Barnehagehverdagen vil være som normalt, men vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom.

Gult nivå:
Hele avdelinger kan være samlet, og alle barn skal få et fulltidstilbud i barnehagen. Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre. Barna vil ha en fast ansatt for sin gruppe. Vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom.

Rødt nivå:
Barna vil bli delt inn i mindre grupper. Det er mulig vi må ha kortere åpningstid i barnehagen, og det kan være nødvendig at foreldrene møter med barna til ulike tider. Vi holder god avstand til grupper som ikke samarbeider. Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre, og barna vil være mye ute. Vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Stolt gutt med lue og beskyttelsesbriller på hode, som er på vei å sende av gårde et leke fly