Gruppesamtaler: angst (Bodø)

Dette er en lukket gruppe med fokus på å forstå angst, og lære noen verktøy for å håndtere angst bedre gjennom tre samtaler på to timer. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Studiested / digitaltKurstypeLegg i kalender

13. oktober 2021
13.10.202114:00 Erling Rognes Solbu

Mål

Bli mer bevisst på hva angst er, hva slags tyoer angst som finnes, og lære noen verktøy for å håndtere angst.

Taushetsplikt

Alle som deltar i gruppen, må skrive under på en taushetserklæring.

Hva er gruppesamtaler?

Gruppesamtaler er en arena for alle som ønsker å utforske seg selv og utvikle nye sider og egenskaper. Du møter andre mennesker som har samme type utfordringer som deg selv. Livene og erfaringene deres er kanskje er ulike fra dine, men noen av problemene er felles. Gruppesamtaler er en metode som gir muligheten for å finne ut mer om seg selv, om å finne et fellesskap, og for å se det normale i sine utfordringer.

Grunnleggende verdier i gruppesamtaler er respekt, trygghet, taushetsplikt og åpenhet. Dette er viktige forutsetninger når du jobber med deg selv og med ditt forhold til andre mennesker.

Alle deltakere i gruppa får si noe om seg selv, og om sin prosess på hvert møte. Det er gjennom denne delingen, drøftingen og interaksjonen mellom deltakerne at prosessen til hver enkelt går fremover og utvikler seg.

Hvorfor gruppesamtale og ikke individuell samtale?  

Mange studier bekrefter at gruppesamtaler fungerer like godt som, og noen ganger bedre enn individuell terapi/samtale ved mange diagnosekategorier og utfordringer.

I gruppesamtaler er målet at man finner støtte, blir utfordret, at man kjenner seg igjen i andre, og forstår at man ikke er alene om problemene man har, og at det er vanligere enn man tror å ha ulike utfordringer og psykiske plager gjennom livet.

Det å lufte sine utfordringer med andre i en lignende situasjon, alder eller sted i livet kan være vel så støttende og motiverende som i en-til-en-situasjon hos studentrådgiver eller psykolog.

Hvem kan delta i gruppesamtalene?  

Gruppesamtaler hos rådgivningstjenesten er for alle studenter ved Nord universitet og Politihøgskolen avd. Bodø. Du må ha et ønske om å utforske deg selv og dine utfordringer i ei mindre gruppe med andre som har lignende utfordringer.

Alle som skal delta i ei gruppe vil ha en samtale med studentrådgivere hos rådgivningstjenesten i forkant av gruppemøtet. I denne samtalen vil temaet for gruppen bli gjennomgått. Du forteller litt om hvilke ønsker, mål og forventinger du har som deltaker. I tillegg går vi gjennom hvilke forventninger vi har til deg som deltaker og hvilke regler du må forholde deg til. Du må blant annet signere ei taushetserklæring. 

Hva kan jeg forvente å oppleve i gruppen?

Det fins myter og oppfatninger om gruppesamtaler/gruppeterapi, og noen kan synes det høres skremmende. Vi legger til rette for at det skal føles trygt å delta i våre grupper. 

  • Du blir ikke tvunget til å fortelle dine innerste hemmeligheter. Du behøver ikke å dele noe svært privat dersom det ikke føles riktig for deg eller der du er i din prosess.
  • Du blir ikke negativt påvirket av andres problemer. Derimot vil det kunne oppleves givende å få lov til å støtte et annet menneske. Å føle empati og samhørighet kan gi håp.
  • Det er studentrådgivernes oppgave å regulere temperaturen i gruppa slik at deltakerne både føler seg trygge, men også opplever å bli utfordret og at gruppa har framgang.
  • Siden gruppene er satt sammen av mennesker med lignende utgangspunkt, vil deltakerne heller føle at de kan identifisere seg med hverandre, enn å føle seg «annerledes».
  • Åpenheten i gode terapigrupper gjør at ekskludering eller andre destruktive gruppedynamikker elimineres.

Kursplan

Kursstart 13. oktober 2021 Dag 1 14:00-16:00 (onsdag 13.10) Dag 2 14:00-16:00 (onsdag 20.10) Dag 3 14:00-16:00 (onsdag 27.10) Varighet 3 dager Bindende påmelding Nei Påmelding 11.10.2021 23:59 Ledig Frist utløpt Studiested / digitalt Kurstype Legg i kalender
Studenter som prater sammen i en gruppe.