Digitalt kurs i tidsplanlegging

Lær å bli en mer effektiv student! Kurset går på Teams, varer kun en time, og er tilgjengelig for studenter ved alle Nord universitets studiesteder og Politihøgskolen avd. Bodø. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Studiested / digitaltKurstypeLegg i kalender

21. oktober 2021
21.10.202116:00 Erling Rognes Solbu

Kurset vil gi innsikt i hvordan en kan strukturere seg for å klare (studie)hverdagen bedre, og hjelpe kursdeltakerne til å reflektere over egen tidsbruk. 

Kurset gjennomføres som en digital forelesning på 1 time og 15 minutter, der deltakerne har mulighet til å stille spørsmål eller bidra med eksempler, erfaringer og refleksjoner fra egen studiehverdag. Presentasjonene som brukes i kurset kan deles med de deltakerne som ønsker det i etterkant av kurset.

MÅL

Du skal få et grunnlag for å endre dine tidsprioriteringer.

KURSINNHOLD

  • Grunnleggende tidskartlegging
  • Energilekkasjer og tidstyver
  • Planleggingsverktøy
  • Erfaringsdeling
  • Personlig veiledning i etterkant av kurset

Kurset holdes av Sissel Rian. Hun er studentrådgiver i Namsos og Steinkjer, og har lang erfaring med ulike studiemestringskurs.

KURSMATERIELL

Her finner du planer og dokumenter fra kurset i tidsplanlegging.

LAST NED TEAMS PÅ FORHÅND

Det er viktig at du har lastet ned Teams før kurset starter.

Som student har du tilgang til full versjon av Teams, uten kostnad.

Teams er dekket av egen databehandleravtale med UH-sektoren og universitetet, noe som sørger for at dine data er trygge.

Les mer og last ned Teams for studenter.

Praktisk informasjon

Du vil få tilsendt lenke til kursrommet i forkant av kursstart.

Kursplan

Kursstart 21. oktober 2021 Dag 1 16:00-17:00 (torsdag 21.10) Varighet 1 time Instruktør Sissel Rian Ansvarlig Sissel Rian Bindende påmelding Nei Påmelding 19.10.2021 23:59 Ledig Frist utløpt Studiested / digitalt Digital Kurstype Legg i kalender
Bilde av en pult, hvor en gul kopp med teksten "Just do it!" er i fokus. Det står også en kopp med