w

Jusshjelpa

Er du student og trenger juridisk hjelp? Jusshjelpa gir gratis juridisk bistand/rådgivning innen utvalgte saksområder.

05.04.201608:18 Line Johansen

Jusshjelpa er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter som yter gratis juridisk bistand/rådgivning innen de fleste saksområder. Unntaket er skatterett og strafferett.

Les mer:

Kontaktinfo

Jusshjelpa i Nord-Norge
UiT Norges arktiske universitet
Breivika senter
9037 Tromsø

Telefon: 77 64 45 59
Epost: postmottak@jusshjelpa.uit.no

-

Jushjelpa i Midt-Norge
Bispegata 9C
7012 Trondheim

Telefon: 73 51 52 50
Epost: jushjelpa@jushjelpa.no