w

Jusshjelpa

Er du student og trenger juridisk hjelp? Jusshjelpa gir gratis juridisk bistand/rådgivning innen utvalgte saksområder.

05.04.201608:18 Line Johansen

Gratis juridisk bistand

Jusshjelpa er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter som yter gratis juridisk bistand/rådgivning innen de fleste saksområder. Unntaket er skatterett og strafferett.

Les mer om Jusshjelpa i Nord-Norge

Kontaktinformasjon

Jusshjelpa i Nord-Norge
UiT Norges arktiske universitet
Breivika senter
9037 Tromsø

Telefon: +47 77 64 45 59
Epost: postmottak@jusshjelpa.uit.no

Jushjelpa i Midt-Norge har dessverre besluttet å avvikle. Det finnes alternative rettshjelptiltak i Norge, som yter gratis juridisk bistand. JussBuss, Jussformidlingen og JURK. Dersom du har behov for juridisk bistand i en foreliggende sak, eller får behov i fremtiden, kan du kontakte dem og høre om de har kapasitet til å bistå deg.