Helsekasse - refusjon av utgifter

Har du pådratt deg betydelige helse- og tannlegeutgifter i studietiden som ikke dekkes av det offentlige, kan du søke om økonomisk støtte fra Studentinord innen 1. juli.

12.07.201714:10 Kjell Pedersen

Retningslinjer for helsekassen

Studenter som har pådratt seg betydelige utgifter i forbindelse med sin helse/tannhelse i studieåret kan søke støtte fra helsekassen i Studentinord. 

Støtte kan gis til

Studenter som har betalt semesteravgift og som har studiet som hovedbeskjeftigelse, minimum 40 studiepoeng pr. studieår, kan søke. Det kan søkes om refusjon av utgifter som har påløpt inneværende studieår.

Det kan søkes støtte til:

 • Synsundersøkelse og brilleglass. Brilleglass skal være individuelt utmålt og tilpasset/levert av offentlig godkjent optiker. Det gis ikke støtte til innfatning, solbriller eller annet tilbehør.
 • Tannbehandling – må karakteriseres som nødvendig behandling. Studenter under 20 år må benytte offentlig tannhelsetjeneste. Blir deler av tannbehandlingen refundert av NAV, må dette fremkomme på spesifisert regning.
 • Fysioterapi, kiropraktor og manuellterapeut. Merk at det er kun offentlig godkjente helsetjenester som gir rettigheter til refusjon fra helsekassen.
 • Ekstraordinære utgifter – må være av nødvendig karakter og fortrinnsvis dokumenteres av lege.

Egenandel

 • Egenandel til synsundersøkelse og briller: Kr. 1500 pr. studieår
 • Egenandel til tannbehandling: Kr. 1500 pr. studieår
 • Egenandel til øvrig behandling: Kr. 1500 pr. studieår

Refusjon

Studentinord kan refundere inntil 50 % av utgiftene etter at egenandelen er fratrukket. Maksimal refusjon pr. studieår er kr. 6000,-. Beløp under kr. 300,- vil ikke bli utbetalt.

Generelle regler

 • Særskilt søknadsskjema må benyttes. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
  Refusjon gis på bakgrunn av spesifiserte kvitteringer som er påført studentens navn.
 • Studentens navn skal enten være trykket på kvittering/kassalapp eller påført med penn og attestert av ekspeditør. Kvitteringer som ikke oppfyller kravene tas ikke med i beregningsgrunnlaget. Kopi av kvitteringer skal være av god leselig kvalitet.
 • Der utgiftene dekkes av NAV eller forsikringsordninger gis ingen refusjon.
 • Helsekassen godkjenner kun behandling utført i Norge. Søker må ha norsk bankkonto.
  Studentinord forbeholder seg retten til å kontrollere gitte opplysninger. Støtte som er utbetalt på uriktig grunnlag vil bli krevd tilbakebetalt.
 • Saksbehandling fra helsekassen/helsefond kan påklages til klageutvalget for helsekassen. Klageutvalget består av studentrådgivere i Studentinord. Klagefrist er 3 uker etter vedtak fra helsekassen er datert.
 • Dersom den økonomiske belastningen av ordningen blir for stor, forbeholder Studentinord seg retten til å endre regelverket.

Søknad

Søknad kan leveres fortløpende etter avsluttet og betalt behandling.

Søknadsfrist for hvert studieår er 1. juli. Det forutsettes at søkeren er registrert student både ved behandlings- og søknadstidspunkt. Søknadene behandles fortløpende, og minst en gang pr. måned.

Regelverket gjelder fra 11.09.2017

Her kan du søke om refusjon av utgifter.

 

 

Relaterte artikler