Helsekasse - refusjon av utgifter

Har du pådratt deg betydelige helse- og tannlegeutgifter i studietiden som ikke dekkes av det offentlige, kan du søke om økonomisk støtte fra Studentinord.

Søk her
For english click here

 

Les retningslinjene på denne siden før du sender inn søknaden din.

Hvem kan søke?

Studenter som har betalt semesteravgift til Studentinord og som har studiet som hovedbeskjeftigelse, minimum 40 studiepoeng pr. studieår, kan søke. Det kan søkes om refusjon av utgifter som har påløpt inneværende studieår.

Har du betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn Studentinord? Les om hvilke tjenester du har tilgang på hos oss her.  

Det kan søkes støtte til:

 • Synsundersøkelse og brilleglass. Brilleglass skal være individuelt utmålt og tilpasset/levert av offentlig godkjent optiker. Det gis ikke støtte til innfatning, solbriller eller annet tilbehør.
 • Tannbehandling – må karakteriseres som nødvendig behandling. Studenter under 20 år må benytte offentlig tannhelsetjeneste. Blir deler av tannbehandlingen refundert av NAV, må dette fremkomme på spesifisert regning.
 • Fysioterapi, kiropraktor og manuellterapeut. Merk at det er kun offentlig godkjente helsetjenester som gir rettigheter til refusjon fra helsekassen.
 • Ekstraordinære utgifter – må være av nødvendig karakter og fortrinnsvis dokumenteres av lege.

Egenandel

 • Egenandel til synsundersøkelse og briller: Kr. 1500 pr. studieår
 • Egenandel til tannbehandling: Kr. 1500 pr. studieår
 • Egenandel til øvrig behandling: Kr. 1500 pr. studieår

Refusjon

Studentinord kan refundere inntil 50 % av utgiftene etter at egenandelen er fratrukket. Maksimal refusjon pr. studieår er kr. 6000,-. Beløp under kr. 300,- vil ikke bli utbetalt.

Generelle regler

 • Særskilt søknadsskjema må benyttes. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
  Refusjon gis på bakgrunn av spesifiserte kvitteringer som er påført studentens navn.
 • Studentens navn skal enten være trykket på kvittering/kassalapp eller påført med penn og attestert av ekspeditør. Kvitteringer som ikke oppfyller kravene tas ikke med i beregningsgrunnlaget. Kopi av kvitteringer skal være av god leselig kvalitet.
 • Der utgiftene dekkes av NAV eller forsikringsordninger gis ingen refusjon.
 • Helsekassen godkjenner kun behandling utført i Norge. Søker må ha norsk bankkonto.
  Studentinord forbeholder seg retten til å kontrollere gitte opplysninger. Støtte som er utbetalt på uriktig grunnlag vil bli krevd tilbakebetalt.
 • Saksbehandling fra helsekassen/helsefond kan påklages til klageutvalget for helsekassen. Klageutvalget består av studentrådgivere i Studentinord. Klagefrist er 3 uker etter vedtak fra helsekassen er datert.
 • Dersom den økonomiske belastningen av ordningen blir for stor, forbeholder Studentinord seg retten til å endre regelverket.

Søknad

Søknad kan leveres fortløpende etter avsluttet og betalt behandling. Det forutsettes at søkeren er registrert student både ved behandlings- og søknadstidspunkt. Søknadsfristen for inneværende studieår er 1. juli.

Regelverket gjelder fra 11.09.2017

Her kan du søke om refusjon av utgifter.

Behandlingstid

På grunn av høyt antall søknader kan det ta noe tid før du får svar på søknaden din. Søknadene behandles fortløpende, og minst en gang pr. måned. Vi ber om forståelse for at det kan ta opp til fire uker fra du leverte søknaden til du hører fra oss.

Offentlig rabatt på tannbehandling til og med året du fyller 22

Dersom du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, og benytter offentlig tannlege, betaler du kun 25 % av utgiftene selv. Det offentlige dekker resten. Les mer på Helsenorge.no. 

Dersom du fyller 21 eller 22 år i behandlingsåret har du rett på 50 % rabatt på det tannbehandlingen ville kostet etter fylkeskommunal sats.

Studenter som er innenfor alderen for å få rabatt er selv ansvarlig for å søke om dette gjennom tannhelsetjenesten.

Merk at det kun er beløpet du faktisk betaler for tannbehandling som er grunnlag for refusjon fra Studentinords helsekasse. Dersom du søker om støtte uten at rabatten fra offentlige ordninger er trukket fra, vil du få redusert søknadsbeløpet tilsvarende det rabatten normalt vil utgjøre. Deretter trekker vi kr. 1.500,- i egenandel og gir 50% av det gjenstående beløpet i stønad.

 

Relaterte artikler