Søknadsskjema for tilskudd til studenters helse og trivsel

SØKNADSFRIST FOR DENNE ORDNINGEN VAR APRIL 2022

Informasjon om søker

Skriv enten fødselsdato eller organisasjonsnummer.

Kontaktperson for prosjektet

Beskrivelse av prosjekt/aktivitet/tiltak

Prosjektet kan gjerne ha en kort tittel. Beskriv prosjektet, hva tilskuddet skal brukes til og hvordan det kan bidra til formålet.

Beskriv også hvordan hensynet til gjeldende smittevernbestemmelser blir ivaretatt.

Om ønskelig kan beskrivelsen vedlegges i eget dokument. 

Budsjett

Sett opp hovedposter som beskriver hvordan tilskuddet skal brukes. Her er det også mulig å bruke eget vedlegg. Dersom det søkes tilskudd hos andre til det samme prosjektet bes dette tatt med her. 

Opplysninger om bankkonto

Regnskap og rapportering

Innen 1 måned etter at prosjektet er gjennomført skal det leveres et regnskap som viser hvordan beløpet er benyttet (ref. budsjettet) samt en kort rapport om aktiviteten. Regnskap og rapport sendes til ost@studentinord.no