Oversikt over andre hjelpeinstanser

Det kan være mange ting som er vanskelig å håndtere alene, det er da viktig å vite at det er mange som vil hjelpe deg.

For english click here


Hjelpetelefoner og chat

Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for noen andre, kan du kontakte rådgivningstjenesten i Studentinord. Ønsker du å snakke med noen andre - eller trenger du hjelp i perioder vi har stengt - finnes det andre du kan kontakte. 

Studenttelefonen 

Mentalhelse 

Sex og samfunns chat-tjeneste

Spørsmål og samtaler og sex, seksualitet og seksuell helse. Chaten er åpen mandag-torsdag 10.30 - 18.00.

Kirkens SOS

Angstringen

Hjelpelinjen for spilleavhengighet

ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) 

LFSS (Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord)

SIKKERHET FOR STUDENTER OG ANSATTE

I tilfelle en ulykke, en nødsituasjon eller en annen alvorlig hendelse på et av Nord universitets studiesteder, eller som involverer studenter, må du varsle riktig myndighet så snart som mulig.

Informasjon om sikkerhet for studenter og ansatte ved Nord universitet finner du på nettstedet sikresiden.no

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som gir brukervennlig opplæring og hjelp om hva man skal gjøre i en krisesituasjon og hva man kan gjøre forebyggende. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. 

 

 

 

 

Studenttelefonen 116 123

Relaterte artikler