Ansvarsfordeling fellesområder Mørkvedveien 18/20

Hvordan skape en trivelig atmosfære på felleskjøkkenet?

For english click here

Hei, beboer i Mørkvedveien 18/20. Her kan du lese om kjøkkenrutinene, og hva det innebærer for deg

Det å bo tett sammen med andre, og dele kjøkken og utstyr, krever respekt, vilje og god kommunikasjon. Det kan være lurt å sette ting i system og bli enige om ulike oppgaver, og hvordan dere ønsker å ha det. Vi i Studentinord har stor tiltro til dere som bor hos oss, og vi opplever at bosituasjonen og samarbeidet hos mange fungerer veldig godt.

I Studentinord er det ingen leiekontrakter som inkluderer tjenester som renhold og søppeltømming ut fra eget kjøkken. Men Mørkvedlia er unikt i Studentinord-sammenheng, og med de store fellesarealene som er har vi valgt å leie inn et vaskebyrå for å sikre at byggene blir ordentlig ivaretatt, og sette renholdet mer i system.

Renholderne er imidlertid ikke en ubegrenset ressurs som rengjør og fikser alt. Studentinord betaler for at de skal utføre helt konkrete oppgaver, og de har en stram tidsplan å forholde seg til. De skal ikke flytte på møbler, tømme søppel, rydde kjøkkenbenken eller vaske etter din fest. Dette må du som bor der sørge for selv.

Det er Studentinord sin jobb å følge opp renholderne, og vi krever god kvalitet. Men for å oppnå et best mulig resultat er det viktig at du som beboer rydder opp etter deg selv, holder kjøkkenutstyr og møbler på respektive kjøkken, og melder fra om eventuelle feil og mangler.

Rettferdig fordeling av oppgaver

På fellesarealene forventes det at hver enkelt bidrar til generell orden i løpet av uken, men når vaskebyrået kommer hver mandag, onsdag og fredag ca. kl. 9 må det være ryddet og klart til vask. Det betyr at dersom du er ansvarlig den aktuelle dagen, og du har ryddet kjøkkenet kvelden før, eller på morgenen, så har du gjort jobben din. Andre som bruker fellesarealet etter at du har gjort dine oppgaver må å rydde opp etter seg slik at det fortsatt er i orden der når renholderne kommer. 

Ved å sette opp en turnus og fordeling over disse oppgavene blir arbeidet rettferdig fordelt, og det blir enkelt for hver beboer å holde oversikt over ukene.

Hver uke vil to leietakere i fellesskap få ansvaret for noen konkrete oppgaver, og Studentinord vil jevnlig inspisere arbeidet og sjekke listene. Ved fravær i din uke er det ditt ansvar å sørge for å bytte med en annen beboer, og gi beskjed til din samarbeidspartner.

Ved manglende eller ikke tilfredsstillende utførelse av oppgavene vil de ansvarlige for den aktuelle uka kunne bli belastet med den kostnaden vi får ved at vi må utføre oppgavene for dere. Kostnaden er på én arbeidstime á kr 500,-, og eventuelt videre timeforbruk utover det dersom det er behov. Dette beregnes ikke ut fra en enkelt oppgave, men en totalvurdering vi gjør av arbeidet i løpet av uka.

Vi håper dere griper sjansen og tar et kjøkkenmøte der dere blir enige om hvordan dere ønsker å ha det sammen. Oppgavene er enkle å gjennomføre hvis alle rydder opp etter seg selv når de har brukt kjøkkenet eller fellesområdet. Samarbeid og kommunikasjon er nøkkelen!

Hva skal du gjøre i din ansvarsuke

 1. Hver mandag, onsdag og fredag ca. kl. 9.00 kommer renholdere for å vaske på kjøkkenet. Du må sørge for at kjøkkenbenk, komfyr og koketopp er ryddet og vasket før renholderne kommer.
 2. Minst en gang i uken skal kluter og kjøkkenhåndklær byttes ut.
  Kjøkkenhåndklær og kluter skal hentes og returneres til vaskeriet.
 3. Én gang i uken skal mikrobølgeovnen rengjøres.
  Tips til rengjøring: sett en ildfast skål med vann inn i mikroen, sett på full effekt i 5 min. Dampen fra vannet vil løse opp smuss. Ta forsiktig ut skåla, og bruk en ren klut til å rengjøre innvendig.
 4. Søppelboksene skal tømmes når de er fulle.
  Det er avfallsnedkast utenfor bygningen, merket med papp og restavfall. Du bruker nøkkelbrikken for å åpne luken. Glass- og metallavfall kastes i kontainer utenfor Mørkvedveien 22.
 5. Sekker med pant må fjernes når de er fulle.
  Studentinord setter dato på sekkene og fjerner de etter 7 dager. Fjerner dere sekkene selv før den tid så er selvsagt fellespanten deres, og dere kan spare til å gjøre noe hyggelig på kjøkkenet.

Regler for fest, hygiene og utstyr 

 1. Vi har en forventning om god hygiene på kjøkkenet og i fellesområdene og har derfor valgt å legge til rette for at du skal kunne hente kjøkkenkluter på vaskeriet, og vi har satt ut oppvaskmiddel og skurekrem. Hvis du er usikker på hva vi forventer, hvordan du skal bruke utstyret eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med renholdsteamet i Studentinord.
 2. Du kan låne kjøkkenutstyr fra det kjøkkenet du tilhører. Husk å returnere utstyret snarest etter bruk.
 3. Låner du vaskeutstyr eller gardintrapp må du returnere det til riktig bøttekott, snarest etter bruk.
  Felles bøttekott i 2. og 4. etg. har vaskeutstyr som skal benyttes til rengjøring av fellesområder. Her finner du også avfallssekker, og gardintrapp for å vaske på hemsen.
 4. Ønsker du å invitere noen til fest på fellesområde må du avklare dette med de andre beboerne på forhånd. Vis hensyn og respekt for andres eiendeler, kjøkkenskap og kjøleskap. Husk at det skal være ro i hele bygget fra kl. 23.00 på ukedager, og fra kl. 00.00 fredag og lørdag. Fellesområdet skal være ryddet og rengjort senest innen kl. 12.00 neste dag, inkludert en god gulvvask. Det er du som inviterer til festen som er ansvarlig.
 5. Opplever du at reglement ikke blir fulgt, føler du deg utrygg, eller opplever du uvedkommende på bygget oppfordrer vi deg til snarest å kontakte vaktselskapet. Du blir ikke fakturert fra vaktselskapet med mindre du ringer for et selvforskyldt problem.
 6. Reglement for studentboliger finner du her.