Send søknad innen 24. september // Apply here within 24 September