w

Trimia studentbarnehage

Søk barnehageplass

Ordinær søknadsfrist er 1. mars.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA (Levanger kommune).

Som student kan du søke fortløpende på barnehageplass så lenge vi har ledige plasser. Ta kontakt for nærmere informasjon om evt. ledige plasser og hvordan du går fram.

Kontakt oss

Byborgveien 1
7600 Levanger

e-post / 465 40 166

Styrer
Inger Skjerve Langdal
e-post / 908 69 651

Trimia studentbarnehage har 1 avdeling med plass til ca. 18 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger på Byborg studentboliger, nært Staupshaugen, fjæra og sentrum. Dette er gode turmål som vi når til fots.

13.04.201614:07 Erling Rognes Solbu

Trygghet og trivsel for store og små, i et lærende miljø

Barnehagen har gjennom mange år arbeidet med barnas sosiale kompetanse. Vi mener at den viktigste faktoren i dette arbeidet er den voksnes væremåte. Vi vil skape en god pedagogisk atmosfære i barnehagehverdagen. Inneværende år har vi fokus på vennskap og deltakelse, der sosial kompetanse er viktig for at det enkelte barn skal kunne inngå i gode relasjoner med andre barn. Dette gjør vi gjennom å ha fokus på leken.

Personalet

Personalet består av styrer, pedagogisk leder, en barnehagelærer og tre assistenter.

Tilrettelagt for studentforeldre

Vi har løsninger tilpasset dine behov som student:

  • Barnehageplasser til barn under 1 år.
  • Fleksible åpningstider.
  • Mulighet for 10 eller 11 mnd. barnehagetilbud.
  • Vipasser syke barn på eksamensdager.
  • Utvidet åpningstid i eksamensperioden.

Foreldre om barnehagen

"De prøver alltid å legge til rette på best mulig måte slik at jeg kan komme gjennom studiet. Barnet mitt stortrives! Ukentlige turdager, morsomme og interessante prosjekter er alltid på gang og engasjerer barna til læring og lek." -Line, studentforelder

Åpningstider

07.30 - 16.30. Åpningstidene kan reguleres etter behov.

Slik søker du

Søknad registreres i Levanger kommunes samordna opptak.

Søknadsskjema her

Søknadsfrist 1. mars

Som student kan du søke fortløpende på barnehageplass så lenge vi har ledige plasser. Ta kontakt for nærmere informasjon om evt. ledige plasser og hvordan du går fram.

Relaterte artikler