w

Mer om Studentongan barnehage

Kontakt oss

Studentongan barnehage
Høgliveien 2
8027 Bodø

Tlf. 901 17 071  
E-post

Styrer:
Irene Mellemvik
tlf. 901 17 071

Arbeidsrom: 480 40 086
Hippokrates: 903 68 848
Pythagoras: 903 68 860
Sokrates: 904 00 327
Aristoteles: 903 69 710
Platon: 903 69 902

Studentinord: 476 20 800

«Lek og sang og moro hver en dag» er vårt motto.

01.04.201614:28 Line Johansen

Slik søker du plass hos oss

Søknadsfrist er 15. februar, men du er velkommen til å søke når som helst. Vi tildeler plasser fortløpende ved ledig kapasitet.

Studentongan barnehage er en del av kommunens samordnede opptak.                         

Vi har derfor samme søknadsfrist, og følger de prosedyrer som det samordnede opptaket har. Vi er en barnehage først og fremst for barn av studenter ved Nord universitet og Politihøgskolen. Dersom vi har ledige plasser som vi ikke får fylt opp, tar vi inn barn av ansatte ved universitetet, og andre kommunale søkere.

Ved å gå inn på Bodø kommune sin hjemmeside, vil du finne informasjon om søknadsprosessen, og du vil også kunne søke barnehageplass.

Søk barnehageplass


Studentongan barnehage har stengt i uke 28 og 29.

Spørsmål rettes til studentongan@studentinord.no / tlf. 901 17 071 

Personalet

Personalgruppa i barnehagen har en variert kompetanse og erfaring. De fleste av våre ansatte har arbeidet lenge i Studentongan og sørger for god stabilitet. Vi har pedagogisk leder på hver avdeling samt to førskolelærere som er med å øke kvaliteten i barnehagen.

Individ, språk og kultur

Barnehagen tar imot barn i alderen 1 - 6 år, og vi har egne småbarnsavdelinger for de minste. Dette for å kunne gi de aller minste ro og trygghet i et stimulerende miljø. De større barna er i omgivelser med flere muligheter for utfordringer og aktivitet. 

Hvert enkelt barn har behov for å bli sett, og få medvirke ut fra sin alder og sine behov. Vi er en barnehage med mange kulturer, både norske og internasjonale. Dette avspeiler seg i barnehagens årsplan der vi har fokus på å bli kjent med hverandre - både innenfor språk, religion, tradisjoner og musikk. Som barnehage for blant annet studenter fra andre nasjoner, har vi lang erfaring innenfor det å arbeide med fremmedspråklige.

Kommunikasjon

MyKid Studentongan bruker et app-basert verktøy for kommunikasjon mellom barnehagen og foreldrene.

For å motta og gi informasjon til barnehagen, må du selv være aktiv bruker av appen. Denne kommunikasjonen kommer selvsagt i tillegg til den daglige muntlige kontakten som vi har med dere foreldre.

Gjennom MyKid kan du som forelder:

  • Lese om «dagen i dag.»
  • Rapportere fravær
  • Legge inn barnets ferie
  • Motta/sende sms og e-post til barnehagen
  • Legge inn dine tillatelser angående ditt barn
  • Oppdatere informasjon om barnet og deg selv
  • Finne planer, informasjon og nyhetsbrev fra oss
  • Se bilder av ditt barn og hverdagen i barnehagen*

 *) Dere velger selv om dere gir tillatelse for visning av deres barn. Bildene tagges med barnas profil og du får opp de bildene som er relevante for deg.

 Tjenesten er tilpasset mobil, PC og nettbrett.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

Foreldre om Studentongan:

"Jeg har hatt barn i barnehagen i 4 år nå, både på småbarn og store barns avdelinger. Mitt møte med barnehagen er et personale med god kompetanse, som virkelig bryr seg om barna og deres beste. De har et høyt fokus på lek og sang, samtidig som de respekterer barna og tar dem på alvor. Som forelder er jeg bestandig blitt møtt med forståelse og samarbeidet med personalet har bestandig gått uproblematisk. Det jeg tenker spesielt på da er i forhold til leggerutiner, sovetider og dorutiner når dette har vært et tema. Men også det generelle samarbeidet, og kontakten har vært upåklagelig. Nå står barn nr. 3 på venteliste på kommunal plass, og vi krysser fingrene for å få plass til han også i denne fantastiske barnehagen."

Siv-Anne, studentforelder

Relaterte artikler