Barnehagetilbud i Namsos

Den helt nye, kommunalt drevne Solvang barnehage ligger på nabotomta til Nord universitet i Namsos. Barnehagen har ordninger som er spesielt tilrettelagt for studenter.

Fra august 2016 driver ikke lenger Studentinord egen barnehage i Namsos. Plassene til den tidligere Namsos studentbarnehage og de studentrettede ordningene overføres til Solvang barnehage.

Fortsatt tilrettelegging for studenter

Solvang barnehages beliggenhet like ved universitetet er svært attraktiv for studentforeldre i Namsos. Dessuten vil noen av de studentrettede godene videreføres. Barnehagen vil ha fleksible åpningstider i travle eksamens- og praksisperioder, og vil passe barn som er syke på eksamensdager. De ekstra utgiftene dette medfører for barnehagen vil bli dekket av Studentinord.

Relaterte artikler