w

Barnehagetilbudet i Nesna

Er du student med barn i Nesna har du flere muligheter for barnehageplass.

14.04.201610:22 Line Johansen

Fra august 2018 er ikke Studentinord lenger eier og driver av Rabben barnehage.

Rabben barnehage drives videre av og med en gruppe av det samme personalet. Disse har lang erfaring med å tilrettelegge for studentforeldre. Er du student (heltid eller deltid) med barn anbefaler vi at du tar kontakt med Rabben for informasjon om barnehageplass.

Styrer Kristin Svaleng kan nås på 75 05 75 00 / 416 50 635.  

Søk barnehageplass i Nesna

Søknadsfrist er 15. mars. Utover det gjøres fortløpende opptak. Søknad sendes hver enkelt barnehage. Søknadsskjema til Rabben barnehage finner du her.

Kontakt Nesna kommune for ytterligere informasjon, eller om søknad til andre barnehager i kommunen. Nesna kommunes servicetorg: 75 06 70 00.