Søknad om plass i Rabben barnehage

Hvis du har spørsmål om søknadsskjema eller søkeprosessen kan du kontakte oss på
tlf. Tlf. 75 05 75 00/ 416 50 635 eller e-post: kristin.svaleng@studentinord.no

*) NB! Det er viktig å registrere alle periodene i året det søkes plass for, eller så langt fram i tid som en har oversikt over pr dags dato. Dette kan gi søker forhåndsløfte om korttidsplass, noe barnehagen ikke alltid kan garantere på kort varsel.

**) Anbefalt plass av sakkyndig må kunne dokumenteres.