Barnehagetilbudet i Nesna

Rabben barnehage har tilrettelagte tjenester for studentforeldre.

Tilrettelegging for studenter i Rabben barnehage

Rabben barnehage og Studentinord har en samarbeidsavtale som sikrer tilrettelegging for studenter:

  • Barnehagetilbud for studenter som er på samlinger på Nesna.
  • Eksamensgaranti: tilsyn for syke barn på foreldrenes eksamensdager
  • Utvidet åpningstid i eksamensperioder.
  • Bygging av nettverk mellom studentforeldre.

I tillegg kan det være andre tilbud som kan tilrettelegges etter studentenes behov.

Er du student (heltid eller deltid) med barn anbefaler vi at du tar kontakt med Rabben for informasjon om barnehageplass. 

Følg Rabben barnehage på Facebook.

Søk barnehageplass i Nesna


Kontakt Nesna kommune for ytterligere informasjon, eller om søknad til andre barnehager i kommunen. Nesna kommunes servicetorg: 75 06 70 00.

Relaterte artikler