w

Røstad studentbarnehage

Søk barnehageplass

Ordinær søknadsfrist er 1. mars.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA (Levanger kommune).

Som student kan du søke fortløpende på barnehageplass så lenge vi har ledige plasser. Ta kontakt for nærmere informasjon om evt. ledige plasser og hvordan du går fram.

Kontakt oss

Høgskoleveien 11
7600 Levanger

e-post / 74 08 79 77

Avdelinger
Hesthagan: 905 03 485
Revehiet: 902 19 205

Styrer
Inger Skjerve Langdal
e-post / 908 69 651

Røstad studentbarnehage ligger idyllisk til på universitetsområdet på Røstad. Vi har kort avstand til både sjøen, skogen og byen. Barnehagen legger vekt på å bruke uteområdet aktivt.

14.04.201609:13 Erling Rognes Solbu

Trygghet og trivsel for store og små, i et lærende miljø

Barnehagen ønsker å skape et godt læringsmiljø gjennom å legge vekt på trygghet og trivsel for alle. Satsningsområder for barnehagen dette året er fokus på helsefremmende arbeid; uteliv, kosthold og vennskap.

Barnehagen har to avdelinger:

Revehiet er for de minste barna, fra 0-3 år. I Revehiet er det 9 småbarn og 3 voksne. Her legger vi vekt på omsorg og nærhet. Gjennom å ivareta barnas invividuelle behov skaper vi gode rammer for positiv tilknytning, trygghet og læring.

Hesthagan er for barn mellom 2 og 6 år. Her er det 18 barn og 3 voksne. Hesthagan legger vekt på å bruke uteområdet aktivt, og drar på turer i nærområdet.

Personalet

Personalet består av 5 førskolelærere og 5 assistenter.

Tilrettelagt for studentforeldre

Vi har løsninger tilpasset dine behov som student:

  • Barnehageplasser til barn under 1 år.
  • Fleksible åpningstider.
  • Mulighet for 10 eller 11 mnd barnehagetilbud.
  • Vi passser syke barn på eksamensdager.
  • Utvidet åpningstid i eksamensperioden.

Foreldre om barnehagen

"Vi valgte studentbarnehagen på grunn av nærheten til campus, prisen og muligheten for fleksibel åpningstid i forhold til praksis og eksamen." -Stine, studentforelder

Åpningstider

07.00 - 16.30

Barnehagen er åpen alle yrkesdager i studieåret, og har stengt på de dager universitetet har jule- og påskeferie. I tillegg tilbyr barnehagen åpent ut over studieåret for de som har behov for det.

Slik søker du

Søknad registreres i Levanger kommunes samordna opptak.

Søknadsskjema her

Søknadsfrist 1. mars

Som student kan du søke fortløpende på barnehageplass så lenge vi har ledige plasser. Ta kontakt for nærmere informasjon om evt. ledige plasser og hvordan du går fram.Se også