w

Studentbarnehagen Steinkjer

Søk barnehageplass

Skjema for søknad om barnehageplass, overflytting og endring av oppholdstid uten MinIDmed MinID

Studentbarnehagen har ledige plasser. Ordinær søknadsfrist er 10. mars, men foreldre kan søke om barnehageplass helt frem til studiestart i august 2019.

NB: Ta også direkte kontakt med barnehagen på e-post dersom du ønsker å søke.

Følg barnehagen på Facebook

Kontakt oss

Kontor / styrer Marthe Bones
e-post / tlf. 910 01 147

"Hakkespett": tlf. 948 07 709

"Kongle": tlf. 948 34 450

Postadresse: Steinkjersannan 6, 7713 STEINKJER 

TIPS: PODCAST OM BARNEHAGESTART

Podcasten Foreldrekoden med psykolog Hedvig Montgomery har en spesialepisode om barnehagestart. Les mer, lytt eller last ned her. 

Studentbarnehagen på Steinkjer er en én-avdelingsbarnehage for barn i alderen 0 – 6 år. Vi har plass til inntil 22 barn, avhengig av alder.

14.04.201609:20 Erling Rognes Solbu

Åpen for alle - men spesielt tilrettelagt for studentforeldre 

Studentbarnehage er en barnehage alle kan søke seg til. Er du student med barn kan det å velge en studentbarnehage gi dere en del ekstra fordeler. Her vil dere møte andre foreldre i samme livssituasjon, og personalet legger til rette for at du og ditt barn skal knytte nye kontakter og få nye venner.

Ved å velge Studentbarnehage får du og ditt barn noen fordeler:
  • Du får eksamensgaranti. Det betyr at dersom ditt barn er sykt på eksamensdagen kommer en fra personalet hjem til deg og passer barnet, slik at du likevel kan delta på eksamen.
  • Du kan få tildelt plass også til barn under 1 år.
  • Ved eksamensavvikling utover normal åpningstid kan vi etter avtale ha åpent lengre enn til kl. 16.30.

Studentbarnehage er drevet av Studentinord, og er godt tilrettelagt for barna. Vi er opptatt av at det skal være kvalitet i alt som gjøres, og samtidig skal det være en fleksibel barnehage som legger til rette for at foreldrene skal kunne lykkes i studiene. 

VELGER DU STUDENTBARNEHAGEN – VELGER DU LEKEN

Vi jobber aktivt for å skape spennende lekemiljø med utgangspunkt i barnas interesser og erfaringer. Med trygghetssirkelen i ryggen møter vi hvert enkelt barn med nysgjerrighet og respekt. Vi observerer, reflekterer og er aktive støttespillere i barns lek -  for vi ser at mestring i lek og samspill skaper begeistring, glede og en sterk følelse av å høre til.

Foreldre om barnehagen

«Jeg møter andre foreldre i samme situasjon. Flere av oss er tilflyttere uten nettverk i studiebyen. Vi har fått studentsosiale midler gjennom Studentinord, og for eksempel arrangert grilling, 17. mai-feiring, karneval og turer til Lykkeland. Vi får bruke barnehagens lokaler på fritiden.» (Karianne, studentforelder)

Åpningstider

Åpningstider varierer etter studentenes behov. Ordinær åpningstid er kl 07.15 - 16.30. Utover dette kan foreldre bestille utvidet åpningstid.

Personalet

Steinkjer studentbarnehage har fem ansatte. Tre av disse er førskolelærere og to er assistenter. Blant førskolelærerne inngår styrer og pedagogisk leder for barnehagen. I tillegg kommer eventuelt spesialpedagogisk personale ut fra behov i barnegruppen.

Slik søker du

Søknad registreres i Steinkjer kommunes samordna opptak. Ordinær søknadsfrist var 10. mars, men suppleringsopptaket er åpent helt frem til studiestart høsten 2020.

NB: ettersend e-post med bekreftelse på at du er student

Som student kan du søke fortløpende på barnehageplass så lenge vi har ledige plasser. Ta kontakt for nærmere informasjon om evt. ledige plasser og hvordan du går fram.

Relaterte artikler