w

Mer om Steinkjer studentbarnehage

Kontakt oss

Kontor / styrer Hilde Sivertsen
e-post / tlf. 910 01 147

"Hakkespett": tlf. 948 07 709

"Kongle": tlf. 948 34 450

Postadresse: Steinkjersannan 6, 7713 STEINKJER 

14.04.201613:31 Erling Rognes Solbu

Personalet

Steinkjer studentbarnehage har fem ansatte. Tre av disse er førskolelærere og to er assistenter. Blant førskolelærerne inngår styrer og pedagogisk leder for barnehagen. I tillegg kommer eventuelt spesialpedagogisk personale ut fra behov i barnegruppen.

Planleggingsdager og ferie

Siste åpningsdag før juleferie: fredag 22. desember. Første åpningsdag etter juleferie: onsdag 3. januar.

Planleggingsdager våren 2018:

  • Tirsdag 2. januar
  • Fredag 9. februar
  • Mandag 30. april

Siste åpningsdag før påskeferie 2018: fredag 23. mars. Første åpningsdag etter påske: tirsdag 3. april.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

Planer og dokumenter

Ny fastpris fra 1. januar 2018

Studentbarnehagene i Studentinord har maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom Statsbudsjettet. 1. januar 2018 endres satsene for maksimalpris for foreldrebetaling fra kr. 2.730 til kr 2.910 per mnd.

Slik søker du

Søknad registreres i Steinkjer kommunes samordna opptak.

Søknadsskjema her

NB: ettersend e-post (hilde.sivertsen@studentinord.no) med bekreftelse på at du er student.

Søknadsfrist 10. mars

Som student kan du søke fortløpende på barnehageplass så lenge vi har ledige plasser. Ta kontakt for nærmere informasjon om evt. ledige plasser og hvordan du går fram.