w

Mer om Steinkjer studentbarnehage

14.04.201613:31 Erling Rognes Solbu

Personalet

Steinkjer studentbarnehage har fem ansatte. Tre av disse er førskolelærere og to er assistenter. Blant førskolelærerne inngår styrer og pedagogisk leder for barnehagen. I tillegg kommer eventuelt spesialpedagogisk personale ut fra behov i barnegruppen.

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager våren 2017 er 2. januar, 3. februar og 23. juni.

I Påskeferien holder vi stengt fom. 10.04 tom. 17.04.

I sommerferien holder vi stengt hele juli. Behov for barnehageplass i uke 26 (siste uka i juni) må avklares med barnehagen på forhånd.

KOMMUNIKASJON MED FORELDRE - MYKID

Vi bruker et appen MyKid for kommunikasjon mellom barnehagen og foreldrene.

Som forelder må du være aktiv bruker av appen. Denne kommunikasjonen kommer selvsagt i tillegg til den daglige muntlige kontakten som vi har med dere foreldre.

Gjennom MyKid kan du som forelder:

  • Lese om «dagen i dag.»
  • Rapportere fravær
  • Legge inn barnets ferie
  • Motta/sende sms og e-post til barnehagen
  • Legge inn dine tillatelser angående ditt barn
  • Oppdatere informasjon om barnet og deg selv
  • Finne planer, informasjon og nyhetsbrev fra oss
  • Se bilder av ditt barn og hverdagen i barnehagen*

*) Dere velger selv om dere gir tillatelse for visning av deres barn. Bildene tagges med barnas profil og du får opp de bildene som er relevante for deg.

Tjenesten er tilpasset mobil, PC og nettbrett.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

Planer og dokumenter

Slik søker du

Søknad registreres i Steinkjer kommunes samordna opptak.

Søknadsskjema her

NB: ettersend e-post (hilde.sivertsen@studentinord.no) med bekreftelse på at du er student.

Søknadsfrist 10. mars

Som student kan du søke fortløpende på barnehageplass så lenge vi har ledige plasser. Ta kontakt for nærmere informasjon om evt. ledige plasser og hvordan du går fram.