w

Studentbarnehagen Steinkjer

Søk barnehageplass

Ordinær søknadsfrist: 10. mars.

NB: Ta også direkte kontakt med barnehagen på e-post dersom du ønsker å søke.

Kontakt oss

Kontor / styrer Hilde Sivertsen
e-post / tlf. 910 01 147

"Hakkespett": tlf. 948 07 709

"Kongle": tlf. 948 34 450

Postadresse: Steinkjersannan 6, 7713 STEINKJER 

Studentbarnehagen på Steinkjer er en én-avdelingsbarnehage for barn i alderen 0 – 6 år. Vi har plass til inntil 22 barn, avhengig av alder.

14.04.201609:20 Erling Rognes Solbu

Trygghet og trivsel for store og små, i et lærende miljø

Barnehagen ønsker å skape et godt læringsmiljø gjennom å legge vekt på trygghet og trivsel for alle. Vårt hovedsatsningsområde er «Fellesskap, nærhet og likeverd». Leken står i fokus i vår hverdag.

Barnehagen ligger på Steinkjersannan. Nord universitet er like ved, og det er gangavstand til hele Steinkjer sentrum med parker, kirke, kunstutstillinger, bibliotek osv. Vi har også gode turmål som vi kan nå til fots, som for eksempel Furuskogen, Sneppahaugen og Figgafjæra.

Vi er eid av Nord studentsamskipnad (Studentinord), men deler hus med Steinkjersannan barnehage, en kommunal barnehage med seks avdelinger. Vi har felles uteområde, bålhus og aktivitetsrom, og samarbeider nært med Steinkjersannan barnehage om tilbudet til de som er skolestartere.

Foreldre om barnehagen

«Jeg møter andre foreldre i samme situasjon. Flere av oss er tilflyttere uten nettverk i studiebyen. Vi har fått studentsosiale midler gjennom Studentinord, og for eksempel arrangert grilling, 17. mai-feiring, karneval og turer til Lykkeland. Vi får bruke barnehagens lokaler på fritiden.» (Karianne, studentforelder)

Tilrettelagt for studentforeldre

Vi har løsninger tilpasset dine behov som student:

  • Barnehageplasser til barn under 1 år.
  • Fleksible åpningstider.
  • Mulighet for 10 eller 11 mnd barnehagetilbud.
  • Vi passer syke barn på eksamensdager.
  • Utvidet åpningstid i eksamensperioden.

Åpningstider

Åpningstider varierer etter studentenes behov. Våren 2017 er ordinær åpningstid kl 07.15 - 16.30. Utover dette kan foreldre bestille utvidet åpningstid.

Les mer om barnehagen

Relaterte artikler