w

Mer om Trimia studentbarnehage

14.04.201613:19 Erling Rognes Solbu

Personalet

Personalet består av styrer, pedagogisk leder, en barnehagelærer og tre assistenter.

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager:

  • 15. september 2017
  • 24. november 2017
  • 2. januar 2018
  • 9. februar 2018
  • 15. juni 2018

Juleferie : 23. desember – 2. januar 2018

Påskeferie: 23.mars - 3. april

Planer og dokumenter

Ny fastpris fra 1. januar 2018

Studentbarnehagene i Studentinord har maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom Statsbudsjettet. 1. januar 2018 endres satsene for maksimalpris for foreldrebetaling fra kr. 2.730 til kr 2.910 per mnd.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

Slik søker du

Søknad registreres i Levanger kommunes samordna opptak.

Søknadsskjema her

Søknadsfrist 1. mars

Som student kan du søke fortløpende på barnehageplass så lenge vi har ledige plasser. Ta kontakt for nærmere informasjon om evt. ledige plasser og hvordan du går fram.