Steinkjer Studentbarnehage

Barnehagen er åpen for alle, men spesielt tilrettelagt for studentfamilier. Barnehagen skal drives ut studieåret 2023-24.

Søk plass

Steinkjer Studentbarnehage er en én-avdelingsbarnehage for barn i alderen 0 – 6 år. Vi har plass til inntil 22 barn, avhengig av alder.

Ettårig barnehageplass

Er du student med barn i alderen 0-6 år, med behov for hel- eller deltids barnehageplass i ett år, vil Steinkjer studentbarnehage være et godt valg for deg. Vi har tjenester som er spesielt tilrettelagt for studentfamilien (se under). Barnehagen er også åpen for andre enn studenter. Vi gjør oppmerksom på at driften av Steinkjer studentbarnehage opphører 1.08.2024. Opptak til barnehagen vil kun gjelde for barnehageåret 2023-2024. 

Studentbarnehagen ligger svært nære Nord universitet. Vi deler hus med den kommunale Steinkjersannan barnehage, som vi blant annet samarbeider med om programmet for skolestarterne. Steinkjer sentrum med parker, kirke, bibliotek osv. er innen gåavstand. Det er også kort vei til fine turmål. 

Åpen for alle - men spesielt tilrettelagt for studentforeldre 

Studentbarnehagen er en barnehage alle kan søke seg til. Er du student med barn kan det å velge en studentbarnehage gi dere en del ekstra fordeler. Her vil dere møte andre foreldre i samme livssituasjon, og personalet legger til rette for at du og ditt barn skal knytte nye kontakter og få nye venner.

Ved å velge Studentbarnehage får du og ditt barn noen fordeler:
  • Du får eksamensgaranti. Det betyr at dersom ditt barn er sykt på eksamensdagen kommer en fra personalet hjem til deg og passer barnet, slik at du likevel kan delta på eksamen.
  • Du kan få tildelt plass også til barn under 1 år.
  • Ved eksamensavvikling utover normal åpningstid kan vi etter avtale ha åpent lengre enn til kl. 16.30.

VELGER DU STUDENTBARNEHAGEN – VELGER DU LEKEN

Vi jobber aktivt for å skape spennende lekemiljø med utgangspunkt i barnas interesser og erfaringer. Med trygghetssirkelen i ryggen møter vi hvert enkelt barn med nysgjerrighet og respekt. Vi observerer, reflekterer og er aktive støttespillere i barns lek -  for vi ser at mestring i lek og samspill skaper begeistring, glede og en sterk følelse av å høre til.

Foreldre om barnehagen

«Det var en stor forandring for oss da vi i 2018 flyttet fra Island til Steinkjer med familien for å studere ved Nord universitet. Vi var spesielt bekymret for hvordan barna ville tilpasse seg et nytt land, nytt språk og ny barnehage. Men bekymringene forsvant fort da vi møtte personalet ved Studentbarnehagen. Vi har følt oss så velkommen der. Det tok ikke lang tid før barna følte seg som hjemme, og det tok dem bare to måneder å lære seg norsk.Vi elsker at barnehagen er liten og personlig, og at hvert enkelt av barna våre får den oppmerksomheten og omsorgen de trenger. Vi kunne ikke bedt om et bedre sted for barna våre til å leke, lære og dra ut på eventyr.» (Studentforeldrene Anna Lilja og Kristinn)  

«Jeg møter andre foreldre i samme situasjon. Flere av oss er tilflyttere uten nettverk i studiebyen. Vi har fått studentsosiale midler gjennom Studentinord, og for eksempel arrangert grilling, 17. mai-feiring, karneval og turer til Lykkeland. Vi får bruke barnehagens lokaler på fritiden.» (Karianne, studentforelder)

Åpningstider

Barnehagen er åpen 7.15 - 16.15.

Åpningstiden vil kunne variere i tråd med endringer i smittevernsbestemmelsene, så følg med på informasjon fra barnehagen. Utover dette kan foreldre bestille utvidet åpningstid.

Personalet

Steinkjer studentbarnehage har fem ansatte. Tre av disse er barnehagelærere og to er assistenter. Blant barnehagelærerne inngår styrer og pedagogisk leder for barnehagen. I tillegg kommer eventuelt spesialpedagogisk personale ut fra behov i barnegruppen.

KOMMUNIKASJON MED FORELDRE

Studentongan bruker appen MyKid for kommunikasjon mellom barnehagen og foreldrene.

Gjennom MyKid kan du som forelder:

  • Lese om «dagen i dag»
  • Se bilder av ditt barn og hverdagen i barnehagen*
  • Finne planer, informasjon og nyhetsbrev fra oss
  • Rapportere fravær og ferie
  • Motta/sende sms og e-post til barnehagen
  • Legge inn dine tillatelser angående ditt barn
  • Oppdatere informasjon om barnet og deg selv

*) Dere velger selv om dere gir tillatelse for visning av deres barn. Bildene tagges med barnas profil og du får opp de bildene som er relevante for deg.

Slik søker du

Søknad registreres i Steinkjer kommunes samordna opptak. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars. Ta direkte kontakt med barnehagen hvis du har spørsmål om ledige plasser eller hvordan du søker. 

 

Relaterte artikler