Redusert foreldrebetaling

Familier med lav inntekt har rett på lavere pris i barnehagen.

For english click here

Har du barn i barnehage og lav inntekt? Det finnes ordninger for familier som samlet har lav inntekt. Du kan få redusert sats for månedlig foreldrebetaling. Lav inntekt kan også gi rett til gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling

Familier som samlet tjente mindre enn 592 167kr i 2020 har rett på redusert familiebetaling i barnehagen. Ingen skal betale mer enn seks prosent av samlet årslønn i fjor for en barnehageplass.

Gratis kjernetid

Alle to, tre, fire og fem-åringer i familier som samlet tjente mindre enn 566 100 kr i fjor har rett på 20 timers gratis barnehageplass per uke.

Slik søker du

For å få redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid må du sende søknad til din hjemkommune.

Som dokumentasjon må du legge ved siste års skattemelding(er) fra foresatte i familien. Dersom du har vesentlig lavere inntekt, og dette ikke fremkommer i siste års skattemelding, kan du bli bedt om ytterligere dokumentasjon.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon:

Søknader blir behandlet fortløpende, og vedtak vil gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

 

Kilder: Bodø kommune, Levanger kommune og Steinkjer kommune.

Fotograf Karoline O. A. Pettersen
Four happy children playing at a kindergarten.