Meld inn saker før bomiljømøtet


Har du spørsmål til Studentinord, eller innspill til hvordan vi sammen kan skape et bedre bomiljø?

Her kan du anonymt melde inn spørsmål eller uttrykke dine meninger i forkant av bomiljømøtet for beboere i Mørkvedlia studentpark, som vil avholdes på nyåret 2023.


---


Do you have questions for Studentinord, or input on how we can create a better living environment together?

Here you may anonymously register questions or express your opinions ahead of the meeting for residents in Mørkvedlia student park, which will be held in the beginning of 2023.