Retningslinjer for smittevern, og karanteneinstruks for studentboligene

Hva gjelder dersom du blir satt i karantene, hva kan du gjøre for å redusere risiko for smitte, og hvor melder du fra om du er syk?

17.03.202017:02 Ane Karlsen
For english click here

Studentinord følger til enhver tid anbefalinger fra regjeringen og lokale myndgheter i forbindelse med utbruddet av koronaviruset, og har med bakgrunn i dette utarbeidet en instruks for beboere i våre studentboliger.

Meld fra om symptomer og smitte umiddelbart

 • Studenter som er syke og som mistenker at de kan ha koronasmitte, eller som tror de kan ha utviklet sykdom Covid 19, må ta kontakt med sin fastlege, eller ring legevakt på telefon 116117. I Bodø skal man ta kontakt på koronatelefonen 75 59 33 10.
 • Ta alltid kontakt med boligkontoret eller vaktselskapet umiddelbart dersom du tester positivt, er nærkontakt, eller har symptomer på korona.

Informasjonen fra deg vil hjelpe oss å opprettholde god oversikt, og gir oss grunnlag for å vurdere smitteverntiltak.

Ved påvist smitte og isolasjon

Dersom en beboer får påvist Covid-19 blir denne satt i isolasjon. Dersom vedkommende deler kjøkken eller bad med andre vil den smittede flyttes til en bolig som er godkjent for isolasjon, eller alternativt til hotell.

Dersom den smittede deler kjøkken eller bad med andre beboere anmodes disse til å gå i karantene til situasjonen er avklart med smittesporingsteamet. Det er smittesporingsteamet i kommunen som har ansvar for oppfølging av nærkontakter, og som avgjør hvem som må fortsette å være i karantene.

Fellesarealer og kjøkken den smittede har tilknytning til vil bli smittevasket av et eksternt team med godkjent verneutstyr. Dette teamet har også ansvar for videre smittevask og ukentlig renhold i perioden karantene pågår.

Dersom du er satt i karantene i studentbolig gjelder følgende

 • Ta kontakt med boligkontoret på tlf. 476 20 800 (tast 1 for bolig), eller på e-post: bolig@studentinord.no. Kontakt vaktselskapet utenom boligkontorets åpningstider. Dette er nødvendig for at vi til enhver tid har oversikt over situasjonen for våre beboere.
 • Dersom du under karantenetiden får påvist Covid-19 må du snarest ta kontakt med boligkontoret.
 • Ved bruk av felleskjøkken, fellesvaskeri e.l. gjelder følgende:
  • Munnbind og engangshansker skal benyttes. På større boliganlegg vil Studentinord så langt det er mulig fremskaffe dette utstyret.
  • Bruk så liten tid som mulig, og sørg også for å være alene i rommet.
  • Vask/desinfiser nøye alle overflater, dørhåndtak og kontaktpunkter før du går tilbake til ditt rom.
  • Bruk kun det kjøkkenet du tilhører
 • Ved gjennomgang ut og inn av din bolig skal det, dersom det er mulig, benyttes baktrapp/inngang ved branntrapp. I Mørkvedlia (Bodø) kan du validere nøkkelbrikken på hovedleser og bruke bak-inngang.
 • Renhold og driftsmeldinger
  • Der beboere er i karantene vil ukentlig renhold ivaretas av eksternt smittevaskteam, og kjøkkenkontroll blir ikke utført i karantenetiden.
  • Heiser, vaskeri, kjøkken og andre fellesarealer blir jevnlig desinfisert ved hjelp av metoden «fogging».
  • Personell fra Studentinord skal i minst mulig grad arbeide på arealer i tilknytning til beboere i karantene. Mindre feilmeldinger kan derfor bli satt på vent til karantenetiden er over. Feilmeldinger som kan medføre personskade, som er kritisk for beboers bruk av boligen, eller til skade for eiendommen, vil bli ivaretatt.
 • Forsøk å gjøre avtaler med ditt nettverk om å handle mat og vaske klær. Du kan også undersøke om det er matbutikker i ditt område som kan levere mat på døra.
 • Kontakt oss på bolig@studentinord.no hvis du skulle få problemer med å følge instruksene, eller om du har andre spørsmål.
 • Her kan du finne informasjon fra kommunen der du studerer, og se oversikt over butikker som tilbyr hjemlevering av mat: Praktisk informasjon til deg som må i karantene eller isolasjon

Hold deg oppdatert på FHI

Informasjonen fra Folkehelseinstituttet - FHI oppdateres fortløpende, og det er viktig at du er innom disse sidene jevnlig for å vite hva som gjelder til enhver tid.

Hva kan du gjøre for å redusere risiko for smitte

For å bidra til å redusere spredning av koronaviruset er det flere ting du kan bidra med.

 • Sosiale sammenkomster
  Vis hensyn og følg gjeldende regler og retningslinjer. 
 • Personlig hygiene
  Vi oppfordrer også hver beboer til å være ekstra nøye med personlig hygiene og håndvask.
 • Felleskjøkken
  Det er viktig at du holder fellesarealer ekstra ryddig, og kjøkkenbenker fri for kopper og kar, slik at det er enklere for deg, dine medbeboere og eventuelt renholdspersonell, å komme til for å gjøre rent. Vær ekstra nøye med kjøkkenhygienen.
 • Felles bad/WC
  Dersom du deler bad eller WC med andre er det særlig viktig at du er nøye med både personlig hygiene og håndvask, men også sørge for at berøringspunkter og flater som toaletter/spyleknapp, vask, kran, dørhåndtak etc. vaskes oftere enn før, gjerne daglig.

Studentinord forsterker renholdet i perioder med høyt smittetrykk

Studentinord har et sterkt fokus på renhold, og alle tiltak vurderes fortløpende.

I perioder med mye smittetrykk vil de fleste fellesarealer på våre boliganlegg, som ikke er en del av primærarealet til beboerne, være stengt av for å hindre smittespredning. På de arealene som ikke stenges slik som inngang, vaskeri, postrom og felleskjøkken etterstreber vi at punktvask utføres på daglig basis.

Vi har et særlig fokus på å rengjøre gelendre, dørhåndtak og dørknapper, fellestoaletter, vaskerier og vaskemaskiner, lysbrytere, og andre kontaktpunkter.

På de boliganleggene som har felles vaskeutstyr vil vi jobbe for at det også settes ut engangshansker og engangskluter.

Behøver du noen å snakke med

Våre studentrådgivere er tilgjengelig for alle studenter som trenger det, og vit at ingen spørsmål er for små eller for store. 

Les mer og book time for rådgivning her.

Relaterte artikler