Kildesortering på studentboligen i Bodø

Hva skal sorteres hvor, og hva skjer med søpla?

28.11.201913:32 Ane Karlsen
For english click here

Hva skal vi sortere

I våre boliganlegg skal du sortere ut ren papp/papir, skyllet og ren hermetikk/glass, og restavfall.

I noen boliganlegg er det satt ut sorteringsstasjoner der du kan levere inn batterier og småelektrisk. Finnes det ikke på ditt boliganlegg vil vi anbefale at du leverer dette inn på din nærmeste miljøstasjon.

Beboere kan gjerne etablere egne ordninger for for eksempel plastsortering, og må da ta ansvar for å levere dette hos IRIS avfallsstasjon.

Ikke ren nok søppel

Vårt sorteringssystem er satt opp av IRIS Salten, som er renovasjonsselskapet her i Bodø. I våre boliganlegg er det mange beboere som deler sorteringssystem for avfall, og renovasjonsselskapet definerer derfor boliganleggene som storhusholdninger.

En storhusholdning har færre sorteringssystemer enn enkelthusstander. En av grunnene til den bestemmelsen er at det er at det er svært utfordrende å få samtlige beboere til å tilfredsstille kravene til sortering. Totalt sett leverer vi rett og slett ikke ren nok søppel.

Dersom deler av sorteringen ikke er god nok vil dette ødelegge for det avfallet som faktisk tilfredsstiller kravene. Det resulterer i at alt likevel må tømmes som restavfall, og regningen fra renovasjonsselskapet blir større.

Det viktigste du kan gjøre for miljøet er å følge det sorteringssystemet som er satt opp der du bor, og sørge for at det du kaster er rent. Du kan lese mer om kildesortering, og hva som egentlig er rent nok på sortere.no.

Skaper nye verdier av alt - også av restavfall

  • Ren papp og papir blir til til nye papirprodukter, for eksempel pizzaesker eller melkekartonger.
  • Rene glass og hermetikkbokser blir til nye glassprodukter, isolasjon, metall, spiker, sykkeldeler mm.
  • Batterier og småelektrisk kan bli nye produkter til stålundustrien, jern, eller smykker og medaljer.

IRIS klarer å skape nye verdier av alt avfallet de får inn, også restavfallet. I dag sendes restavfallet til forbrenning, og dette omdannes til energi og oppvarming til husstander. 

Fordi flere og flere av dere studenter viser økt interesse for sortering jobber Studentinord kontinuerlig sammen med IRIS om mulige nye løsninger.

3 grønne piler i en sirkel som symboliserer gjenvinning og ulike type søppel rundt , click to open in lightbox

Relaterte artikler