w

Studentboliger i Bodø

Studentinord har et mangeartet og variert boligtilbud i Bodø.
1072 hybler og leiligheter fordelt på til sammen 7 boliganlegg.

23.11.201513:44 Kjell