For beboere på Nesna

Nyttig informasjon til beboere på Nesna

KONTAKT:

  • Boligkontor: e-post / (+47) 901 08 343 / 476 20 800
  • Vakttelefon: Bjørn Arne Friis (+47) 474 72 264 / Silja Brita Hines (+47) 415 47 851