For beboere i Steinkjer

Nyttig informasjon til beboere i Steinkjer

KONTAKT:

  • Boligkontor: e-post / (+47) 901 08 343 / 476 20 800 (sentralbord)
  • Vaktmester: e-post / (+47) 919 95 814
  • NOKAS vaktselskap: (+47) 932 54 232