Renhold på felleskjøkken

Dette må du som deler kjøkken passe på når du skal vaske.

For at du som bor i studentbolig skal ha et godt bomiljø og trivelige omgivelser må alle bidra. Vi ber derfor alle beboere følger disse reglene for renhold og orden.

Alle kjøkken skal ha tilgjengelig ansvarsliste. Denne skal signeres hver uke når dere har utført oppgavene deres.

Studentinords personell utfører periodisk renhold og kontroll på alle felleskjøkken. Se oversikt under for info om når vi kommer til ditt kjøkken.

FRAVÆR OG FAKTURA

Hvis du er borte i ansvarsuka di, er det ditt ansvar å sørge for å bytte med en annen beboer. Ved manglende eller ikke tilfredsstillende utførelse av oppgavene vil Studentinord vil stå for rengjøringen, og du som beboer blir belastet for dette på neste husleiefaktura.

Se leiekontrakten og reglement for studentboliger for utdypende informasjon.

Spørsmål eller feilmeldinger?

Ta kontakt med renholdsteamet via appen Studentinord bolig eller Min side.