Viktig informasjon til beboere på korttidsleie ved Moan studentboliger

Her finner du praktisk og nyttig informasjon om ditt opphold.

Velkommen til Moan!