Husvert

Husverten er en erfaren student som fungerer som kontaktperson og bindeledd mellom deg som bor på studentbolig og Studentinord.

Husverten er der for å skape et godt bomiljø ved våre studentboliger. Husvertene er viderekomne studenter som har god kjennskap til studenttilværelsen, og som selv har bodd og bor i studentboligen.

Husvertens oppgaver:

1. Drive oppsøkende virksomhet blant de nye beboerne på studentboligen, ta i mot dem ved innflytting. Alle nye beboere skal så tidlig som mulig etter innflyttingen oppsøkes av husverten.

2. Gi praktisk informasjon om boligene, og informere om de øvrige tjenestene fra Studentinord.

3. Svare på spørsmål om studentboligen og studenttilværelsen.

4. Ta imot henvendelser fra beboere og eventuelt videreformidle disse til Studentinord.

5. Hjelpe til dersom det oppstår konflikter mellom beboerne.

6. Dra igang sosiale sammenkomster.

7. Ha et overordnet blikk på ordensregler og vaske-/kontrollrutiner.

8. Husverten har taushetsplikt, og skal kunne være et medmenneske som en kan betro seg til.

NB. Husverten har ikke ansvar for å utføre vaktmesteroppgaver som å låse dører, skifte lyspærer o.l..

Vil du bli husvert?

Husvertene engasjeres av Studentinord for et studieår om gangen. Husvertenes personlige egenskaper, så som evne til å omgåes og arbeide med andre mennesker, blir vektlagt. Ta kontakt med Studentinord for informasjon om lønn og andre vilkår. 

To jenter som smiler og tar et bilde av seg selv sammen