w

Bomiljøkoordinator i Bodø

Hva betyr et godt bomiljø for deg som student?

11.01.201910:20 Ane Karlsen

For english click here

Bomiljøkoordinator i Bodø

Et hyggelig bomiljø er et av mange viktige kriterier for at studentene skal trives i våre studentboliger. Har du et åpent og godt forhold til de du bor sammen med vil det resultere i økt trivsel, og være en viktig faktor for at du skal lykkes i studiene.

Mange av studentboligene har i dag velfungerende bomiljøutvalg, og flere utvalg skal etableres. I Bodø har bomiljøkoordinator Karl Kristian Kroken ansvaret for dette arbeidet, og han er et bindeledd som sikrer god kommunikasjon mellom bomiljøutvalgene og Studentinord.

Hva betyr det for deg som student

Karl Kristian er en pådriver for å etablere velfungerende bomiljøutvalg på studentboligene, og jobber for å et godt bomiljø.

Målet er å øke trivselen, og at du som student får flere sosiale aktiviteter å fylle fritiden din med. Ingen bør blir sittende alene på hybelen sin. Arbeidet med bomiljø vil innebære å gi studentene råd og hjelp til alt fra å lage et arrangement til at rutiner på boligene blir fulgt, og det kan også gjelde andre henvendelser.

Karl Kristian er en del av rådgivingstjenesten i Studentinord, og han kommer innom studentboligene jevnlig. Ønsker du å ta en prat over en kaffe så er det bare å ta kontakt.

- Et bofellesskap handler om å gi og ta. Man får en større toleranse for hverandre hvis man blir kjent med hverandre. For noen er det lettere å være utadvendt enn andre, prøv å være aktiv, vær kreativ og lag arrangementer som alle kan delta på, sier Karl Kristian.

Hva er et bomiljøutvalg

Bomiljøutvalg består av studenter som bor i Studentinords studentboliger, og skal fungere som et talerør fra studentboligene til Studentinord.

Deres oppgave å bedre velferden på studentboligene, melde inn behov og mangler, og holde orden på fellessrommene på sine studentboliger.

Lav terskel for å ta kontakt

Karl Kristian er selv student ved Nord universitet. Han har tidligere vært både fadderleder og studentambassadør, og er positiv og lett å komme i kontakt med. 

Har du et ønske om å bidra i et bomiljøutvalg, eller har du spørsmål om bomiljøet på din studentbolig, er det bare å ta kontakt.

Karl Kristian Kroken
Tel. +47 476 13 550
E-post: kkr@studentinord.no

Karl Kristian Kroken
Bomiljøkoordinator Karl Kristian Kroken

Relaterte artikler