w

RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER for studenter i Bodø

Kontakt rådgivningstjenesten

Åpningstider: 09.00 - 15.00

Klikk her for timebestilling

Studentrådgiver
Ingvild Kirkhus
E-post
Tlf: 473 89 111

Rådgiver/Studentprest
Svein Valle
E-post
Tlf: 412 58 625

Studentrådgiver
Hilde Åsheim
E-post
Tlf.  951 33 806

Kontorene ligger til venstre når du kommer inn A-inngangen på universitetsområdet. 

04.04.201614:32 Line Johansen

For english click here

Rådgivningstjenesten

Studentinords rådgivningstjeneste er et lavterskeltilbud til alle studenter ved Nord universitet. 

Studietiden kan i perioder oppleves vanskelig. Det kan være små og store utfordringer. Rådgivningstjenesten tilbyr veiledning og samtaler hos studentrådgiver og studentprest/rådgiver. Her kan du få informasjon om sosiale rettigheter, hjelp til å kontakte offentlige instanser, samt praktisk hjelp med søknader. 

  • Studentprest
    Svein Valle er studentprest ved Nord universitet og er ansatt i Den norske kirke. Svein er tilgjengelig for alle studenter, og tilbyr rådgivning både i livs- og studiesituasjoner og i ekstensielle og åndelige spørsmål.

    Ta kontakt om du har behov for å snakke om vanskelige opplevelser, dersom du sliter med kjærlighetssorg eller tap av annet som er borte i livet, undrer deg over livet og fremtiden og trenger hjelp til å sortere tanker, eller dersom du ønsker om å bli sett av et medmenneske som setter av tid til akkurat deg.
  • Stille rom
    Trenger du en pause fra en hekstisk studiehverdag, eller har behov for stillhet og tid til å sortere egne tanker, kan du benytte deg av «Stille rom» som ligger i kjelleren ved Hovedkantina Hovedkantina.

Peer Support - studenter støtter studenter

Hvis du strever med å finne deg til rette, har problemer med venner, har mentale utfordringer eller bare er ensom, kan du også velge å oppsøke en «Peer Supporter» og snakke om det. Det er studenter som har fått opplæring, og gjennom samtaler vil de hjelpe og lytte til deg. Les mer om Peer Support her.

Helsestasjon for studenter

Helsestasjon for studenter er åpent hver onsdag fra kl. 11.00 - 16.00 i rådgivningstjenesten lokaler ved inngang A.

Les mer om helsestasjonen her.

Helsekasse/tannlegebehandling

Studenter som pådrar seg betydelige helse- og tannlegeutgifter i studietiden som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra Studentinord.

Les mer om ordningen og søk her.

Studentombud

Studentombudet ved Nord universitet er en uavhengig bistandsperson og et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål knyttet til studiehverdagen. Dette kan være spørsmål om rettigheter i studiesituasjonen, hvordan du skal gå fram for å klage på et vedtak, eller hjelp til å finne ut hvor du skal henvende deg i ulike saker.

Studentombudet hjelper deg med korrekt og forsvarlig behandling av din sak, og sørger for at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er helt uforpliktende å ta kontakt, og studentombudet har taushetsplikt.

Ler intervju med studentombudet her og finn trefftider og kontaktinformasjon her.

Jusshjelpa

Er du student og trenger juridisk hjelp? Jusshjelpa i Nord Norge gir gratis juridisk bistand/rådgivning innen utvalgte saksområder.

Les mer her.

Relaterte artikler