Ekstra renhold på studentboligene

Studentinord har fokus på økt renhold på studentboligene. Hva er det viktig at du som beboer bidrar med?

Daglig punktvask på utsatte steder 

Studentinord tar situasjonen med koronaviruset på alvor, og har et sterkt fokus på økt renhold.

De fleste fellesarealer på våre boliganlegg, som ikke er en del av primærarealet til beboerne, er stengt av for å hindre smittespredning. På de arealene som ikke stenges som inngang, vaskeri, postrom og felleskjøkken etterstreber vi at punktvask utføres på daglig basis. 

Vi har et særlig fokus på å rengjøre gelendre, dørhåndtak og dørknapper, fellestoaletter, vaskerier og vaskemaskiner, lysbrytere, og andre kontaktpunkter. 

På de boliganleggene som har felles vaskeutstyr vil vi jobbe for at det også settes ut engangshansker og engangskluter.  

Kan vi ha fest eller tacokveld?

For å bidra til å redusere spredning av koronaviruset ber vi om at all sosial aktivitet på studentboligene utsettes. Det betyr at både festen og tacokvelden må vente på bedre tider. Jo mindre vi møtes, jo mindre er sjansen for at vi smitter andre eller blir smittet. Vi forstår at det kan være vanskelig, men det er svært viktig at alle tar dette på alvor. 

Vi vil slå ned på forsøk på fest og sosiale samlinger, og vektere vil også kunne avslutte sosiale sammenkomster.  

Her kan du lese karanteneinstruks og hvor du skal melde fra dersom du selv får påvist smitte.

Og felleskjøkkenet, noe spesielt vi bør tenke på der?

Det er viktig at du holder fellesarealer ekstra ryddig, og kjøkkenbenker fri for kopper og kar, slik at det er enklere for deg, dine medbeboere og eventuelt renholdspersonell, å komme til for å gjøre rent. Samtidig oppfordrer vi hver beboer til å være ekstra nøye med personlig hygiene/håndvask, og med kjøkkenhygienen. 

Dersom du deler bad eller WC med andre er det særlig viktig at du er nøye med både personlig hygiene og håndvask, men også sørge for at berøringspunkter og flater som toaletter/spyleknapp, vask, kran, dørhåndtak etc. vaskes oftere enn før, gjerne daglig. 

Vurderer fortløpende nye tiltak

Råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og andre sentrale myndigheter er til enhver tid gjeldende i sitasjonen med koronavirus. Studentinord er svært opptatt av at disse rådene følges av våre ansatte, og vi ber også alle beboere om å følge rådene. Følg karantenebestemmelser og vær nøye med håndvasken.

Studentinord følger situasjonen tett og vurderer hele tiden våre tiltak opp mot anbefalinger fra helsemyndighetene. 

Nærbilde av en hånd med en lyseblå gummihanske og en blå klut. I den andre hånden holder person