Flatvold studentboliger oppgraderes!

Når arbeidene på Flatvold er ferdigstilt vil vårt eldste boliganlegg i Bodø ha fått en solid oppgradering!

For english click here


Arbeidet med å oppgradere Flatvold studentboliger er godt i gang. Anlegget, som ble bygget i 1977/78 kommer til å bli mer gjestmildt, mer energieffektivt og mer moderne.

Hva skal oppgraderes?

Flatvold studentboliger skal gjennom en omfattende oppgradering:

 • Vi bygger heiser i begge avdelinger.
 • Fellesrommene, lesesal og fellesstue, skal gjennom en betydelig oppgradering.
 • Alle yttervegger skal få ny fasade.
 • Nåværende søppelskur skal fjernes, og det skal etableres et undergrunnssystem med nedkast for avfall.
 • Det skal gjennomføres ny drenering som sikrer tørre kjellere.
 • Studentboligene skal få nye ytterdører.

Hold deg orientert om prosessen

Vi håper byggeprosessen vil medføre minst mulig ulempe for deg som beboer. Arbeidet vil primært foregå på dagtid, så på ettermiddager og kvelder vil vi ikke forstyrre beboere så langt det går.

Vi holder beboere oppdatert via SMS, så sørg for å ha oppdatert telefonnr. på Min side. Vi publiserer også viktige hendelser på skjermene i inngangspartiet på Flatvold. Hvis du har spørsmål er du velkommen til å sende til boligkontoret via Min side, eller du kan sende en e-post til bolig@studentinord.no

Noen endringer du vil kunne merke under byggeprosessen er at

 • det vil bli plassert ut midlertidige avfallskontainere på tomten under byggingen av nytt søppelanlegg.
 • Entreprenøren vil for en periode måtte benytte en del av parkeringsplassen til lagring av materialer, maskiner osv (se illustrasjon).
 • Biinngang på blokk A og C, der de nye heisene bygges, vil måtte stenge for en periode. Det vil si at kun hovedinngangen og inngang A/B vil være åpne i denne perioden. Alle inngangene vil fungere som rømningsveier.

Milepæler

 • Oppstart forarbeider: 14.12.2020
 • Oppstart byggeprosess: 4.1.2021
 • Drenering: vår 2021
 • Oppstart fellesrom: sommer 2021
 • Ferdigstillelse av utvendig bygningsmessig arbeid er forventet ved årsskiftet 2021/22
 • Utearealer med grøntområder vil ferdigstilles i 2022

Følg mer detaljert fremdrift for oppgraderingen av Flatvold studentboliger her.

Norconsult
Fasader mot sør etter oppussing
Kart over Flatvold-området. Innganger, rømningsveier
Kart over Flatvold-området. Innganger, rømningsveier