For foreldre i Røstad studentbarnehage

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2023-2024:

  • Fredag 13. oktober 2023
  • Mandag 27. november 2023
  • Tirsdag 2. januar 2024
  • Fredag 8. mars 2024
  • Fredag 10. mai 2024

Juleferie: Siste åpningsdag før juleferie er 22. desember 2023. Første åpningsdag etter juleferie er 3. januar 2024. 

Påskeferie: Siste åpninsdag før påskeferie er tirsdag 26. mars. Oppstart etter påske er tirsdag 2. april.

Sommerferie: Siste barnehagedag før sommerferie er torsdag 28. juni 2024. 

Planer og dokumenter

Foreldrebetaling

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsen er kr. 3230,- per måned.

Foreldre med lav inntekt kan ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette kan du søke Levanger kommune om. Du kan lese mer om redusert foreldrebetaling og finne søknadsskjema her.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

 

Relaterte artikler