w

For foreldre i Røstad studentbarnehage

Kontakt oss

Høgskoleveien 11
7600 Levanger

e-post / 74 08 79 77

Avdelinger
Hesthagan: 905 03 485
Revehiet: 902 19 205

Styrer
Inger Skjerve Langdal
e-post / 908 69 651

14.04.201611:20 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2019-2020:

  • 20. september
  • 29. november
  • 2. januar
  • 20. mars
  • 19. juni

Juleferie: 23. desember 2019 – 2. januar 2020. Oppstart etter jul er fredag 3. januar.

Påskeferie: 6. - 13. april. Oppstart etter påske er 14. april.

Sommerferie:
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er torsdag 18. juni 2020.
Barn kan meldes på til ukene 26, 27 og 32. Barnehagen er stengt i juli.

Planer og dokumenter

Ny foreldrebetaling fra 1. januar 2020

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsene for 2020 blir som følger:
kr. 3135,- per måned, gjeldende fra 1. januar.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.