For foreldre i Røstad studentbarnehage

Kontakt oss

Høgskoleveien 11
7600 Levanger

e-post / 74 08 79 77

Avdelinger
Hesthagan: 905 03 485
Revehiet: 902 19 205

Styrer
Inger Skjerve Langdal
e-post / 908 69 651

14.04.201611:20 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2020-2021:

  • 4. september
  • 23. november
  • 4. januar
  • 19. mars (litt usikker)
  • 18. juni

Juleferie: 23. desember 2020 – 4. januar 2021. Oppstart etter jul er tirsdag 5. januar.

Påskeferie: 29. mars - 5. april. Oppstart etter påske er 6. april.

Sommerferie:
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er torsdag 17. juni 2021.
Barn kan meldes på til ukene 25, 26 og 31. Barnehagen er stengt i juli (ukene 27 tom. 30).

Planer og dokumenter

Ny foreldrebetaling fra 1. januar 2021

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsene for 2021 blir som følger:
kr. 3230,- per måned, gjeldende fra 1. januar.

Foreldre med lav inntekt kan ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette kan du søke Levanger kommune om. Du kan lese mer om redusert foreldrebetaling og finne søknadsskjema her.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

Relaterte artikler