w

For foreldre i Røstad studentbarnehage

Kontakt oss

Høgskoleveien 11
7600 Levanger

e-post / 74 08 79 77

Avdelinger
Hesthagan: 905 03 485
Revehiet: 902 19 205

Styrer
Inger Skjerve Langdal
e-post / 908 69 651

14.04.201611:20 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2018-2019:

  • 21. september
  • 5. november
  • 2. januar
  • Dato i mars/april foreløpig ikke satt
  • 14. juni

Juleferie : 21. desember 2018 – 2. januar 2019

Påskeferie: 12. - 22. april.

Planer og dokumenter

Ny foreldrebetaling fra 01. januar 2019

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom Statsbudsjettet. Satsene for 2019 blir som følger:
Fra 01.01 2990,- og ytterlig økning fra 01.08 til 3040,-

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.