For foreldre i Røstad studentbarnehage

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2022-2023:

  • 9. september 2022
  • 14. november 2022
  • 2. januar 2023
  • 17. mars 2023
  • 16. juni 2023

Juleferie: Siste åpningsdag før juleferie er 23. desember 2022. Første åpningsdag etter juleferie er 3. januar 2023. 

Påskeferie: Siste åpninsdag før påskeferie er tirsdag 4. april. Oppstart etter påske er tirsdag 11. april.

SommerferieSiste ordinære barnehagedag før sommerferie er torsdag 15. juni 2023.
Barn kan meldes på til ukene 25, 26 og 31. Barnehagen er stengt i juli (ukene 27 tom. 30).

Planer og dokumenter

Foreldrebetaling

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsen er kr. 3230,- per måned.

Foreldre med lav inntekt kan ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette kan du søke Levanger kommune om. Du kan lese mer om redusert foreldrebetaling og finne søknadsskjema her.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

Relaterte artikler