For foreldre i Røstad studentbarnehage

Kontakt oss

Høgskoleveien 11
7600 Levanger

e-post / 74 08 79 77

Avdelinger
Hesthagan: 905 03 485
Revehiet: 902 19 205

Styrer
Inger Skjerve Langdal
e-post / 908 69 651

14.04.201611:20 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2021-2022:

  • 10. september
  • 22. november
  • 3. januar
  • 1. april (litt usikker)
  • 17. juni

Juleferie: 24. desember 2021 – 3. januar 2021. Oppstart etter jul er tirsdag 4. januar.

Påskeferie: 11. - 18. april. Oppstart etter påske er 19. april.

Sommerferie:
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er fredag 17. juni 2022.
Barn kan meldes på til ukene 25, 26 og 31. Barnehagen er stengt i juli (ukene 27 tom. 30).

Planer og dokumenter

Foreldrebetaling

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsen er kr. 3230,- per måned.

Foreldre med lav inntekt kan ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette kan du søke Levanger kommune om. Du kan lese mer om redusert foreldrebetaling og finne søknadsskjema her.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

Relaterte artikler