w

For foreldre i Steinkjer studentbarnehage

Kontakt oss

Kontor / styrer Marthe Bones
e-post / tlf. 910 01 147

"Hakkespett": tlf. 948 07 709

"Kongle": tlf. 948 34 450

Postadresse: Steinkjersannan 6, 7713 STEINKJER 

14.04.201613:31 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager høsten 2018:

  • Fredag 14. september
  • Fredag 30. november
  • Onsdag 2. januar

Juleferie: siste åpningsdag før jul: fredag 21. desember 2018. Første åpningsdag etter jul: torsdag 3. januar 2019.

Påskeferie: Siste åpningsdag før påske: fredag 12. april 2019. Første åpningsdag etter ferie: tirsdag 23. april 2019.

Sommerferie: Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er fredag 14. juni 2019. Barn kan meldes på til ukene 25, 26, 31 og 32. Barnehagen er stengt i juli.

Planer og dokumenter

Ny fastpris fra 1. januar 2018

Studentbarnehagene i Studentinord har maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom Statsbudsjettet. 1. januar 2018 endres satsene for maksimalpris for foreldrebetaling fra kr. 2.730 til kr 2.910 per mnd.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.