For foreldre i Steinkjer studentbarnehage

Kontakt oss

Kontor / styrer Marthe Bones
e-post / tlf. 910 01 147

"Hakkespett": tlf. 948 07 709

"Kongle": tlf. 948 34 450

Postadresse: Steinkjersannan 6, 7713 STEINKJER 

Viktig informasjon til nye foreldre

14.04.201613:31 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2020-2021:

  • Fredag 4. september
  • Mandag 23. november
  • Onsdag 23. desember
  • Fredag 19. mars
  • Fredag 18. juni

Juleferie:
Siste barnehagedag før jul er tirsdag 22. desember 2020. Første barnehagedag etter jul er mandag 4. januar 2021.

Påskeferie:
Siste barnehagedag før påskeferie: tirsdag 30. mars 2021.
Første barnehagedag etter påskeferie: tirsdag 6. april 2021.

Sommerferie: Stengt i fire uker fom. 27 tom. uke 30.
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er fredag 2. juli 2021. 

Planer og dokumenter

Foreldrebetaling

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsen er kr. 3135,- per måned.

Foreldre med lav inntekt kan ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette kan du søke Steinkjer kommune om. Du kan lese mer om redusert foreldrebetaling og finne søknadsskjema her.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

Relaterte artikler