For foreldre i Steinkjer studentbarnehage

Her finner du info og dokumenter som er nyttige for foreldre i Studentbarnehagen Steinkjer.

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2022-2023:

  • Fredag 5. august
  • Onsdag 30. november
  • Mandag 2. januar
  • Fredag 17. mars
  • Fredag 19. mai

Juleferie:
Siste barnehagedag før jul er fredag 23. desember 2022. Første barnehagedag etter jul er tirsdag 3. januar 2023.

Påskeferie:
Siste barnehagedag før påskeferie: tirsdag 4. april 2023.
Første barnehagedag etter påskeferie: tirsdag 11. april 2023.

Sommerferie 2023: Stengt i fire uker fom. 27 tom. uke 30.
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er fredag 30. juni 2023. Første ordinære barnehagedag etter ferien er mandag 31. juli 2023. 

Planer og dokumenter

Foreldrebetaling

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsen er kr. 3135,- per måned.

Foreldre med lav inntekt kan ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette kan du søke Steinkjer kommune om. Du kan lese mer om redusert foreldrebetaling og finne søknadsskjema her.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

 

 

 

Relaterte artikler