w

For foreldre i Steinkjer studentbarnehage

Kontakt oss

Kontor / styrer Marthe Bones
e-post / tlf. 910 01 147

"Hakkespett": tlf. 948 07 709

"Kongle": tlf. 948 34 450

Postadresse: Steinkjersannan 6, 7713 STEINKJER 

Viktig informasjon til nye foreldre

14.04.201613:31 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2019-2020:

  • Fredag 13. september
  • Fredag 29. november
  • Torsdag 2. januar
  • Fredag 20. mars
  • Fredag 19. juni

Juleferie:
Siste barnehagedag før jul er fredag 20. desember 2019. Første barenahedag etter jul er fredag 3. januar 2020.

Påskeferie:
Siste barnehagedag før påske: fredag 3. april 2020.
Første barnehagedag etter påske: tirsdag 14. april 2020.

Sommerferie:
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er torsdag 18. juni 2019.
Barn kan meldes på til ukene 26 og 27. Barnehagen er stengt i ukene 28-31.

Planer og dokumenter

Ny foreldrebetaling fra 01. januar 2019

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsene for 2019 blir som følger:
kr. 2990,- pr. md. fra 1. januar,  og kr. 3040,- fra 1. august.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.