For foreldre i Steinkjer studentbarnehage

Kontakt oss

Viktig informasjon til nye foreldre

Her finner du info og dokumenter som er nyttige for foreldre i Studentbarnehagen Steinkjer.

14.04.201613:31 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2021-2022:

  • Fredag 6. august
  • Onsdag 1. desember
  • Torsdag 23. desember
  • Fredag 25. mars
  • Fredag 1. juli

Juleferie:
Siste barnehagedag før jul er onsdag 22. desember 2021. Første barnehagedag etter jul er mandag 3. januar 2022.

Påskeferie:
Siste barnehagedag før påskeferie: tirsdag 12. april 2022.
Første barnehagedag etter påskeferie: tirsdag 19. april 2022.

Sommerferie 2022: Stengt i fire uker fom. 27 tom. uke 30.
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er fredag 1. juli 2022. 

Planer og dokumenter

Foreldrebetaling

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsen er kr. 3135,- per måned.

Foreldre med lav inntekt kan ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette kan du søke Steinkjer kommune om. Du kan lese mer om redusert foreldrebetaling og finne søknadsskjema her.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

Relaterte artikler