w

For foreldre i Steinkjer studentbarnehage

Kontakt oss

Kontor / styrer Marthe Bones
e-post / tlf. 910 01 147

"Hakkespett": tlf. 948 07 709

"Kongle": tlf. 948 34 450

Postadresse: Steinkjersannan 6, 7713 STEINKJER 

Viktig informasjon til nye foreldre

14.04.201613:31 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2019-2020:

  • Fredag 13. september
  • Fredag 29. november
  • Torsdag 2. januar
  • Fredag 20. mars
  • Fredag 19. juni

Juleferie:
Siste barnehagedag før jul er fredag 20. desember 2019. Første barnehagedag etter jul er fredag 3. januar 2020.

Påskeferie:
Siste barnehagedag før påske: fredag 3. april 2020.
Første barnehagedag etter påske: tirsdag 14. april 2020.

Sommerferie:
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er torsdag 18. juni 2019.
Barn kan meldes på til ukene 26 og 27. Barnehagen er stengt i ukene 28-31.

Planer og dokumenter

Ny foreldrebetaling fra 1. januar 2020

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsene for 2020 blir som følger:
kr. 3135,- per måned, gjeldende fra 1. januar.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.