w

For foreldre i Steinkjer studentbarnehage

Kontakt oss

Kontor / styrer Hilde Sivertsen
e-post / tlf. 910 01 147

"Hakkespett": tlf. 948 07 709

"Kongle": tlf. 948 34 450

Postadresse: Steinkjersannan 6, 7713 STEINKJER 

14.04.201613:31 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Siste åpningsdag før juleferie: fredag 22. desember. Første åpningsdag etter juleferie: onsdag 3. januar.

Planleggingsdager våren 2018:

  • Tirsdag 2. januar
  • Fredag 9. februar
  • Mandag 30. april

Siste åpningsdag før påskeferie 2018: fredag 23. mars. Første åpningsdag etter påske: tirsdag 3. april.

Planer og dokumenter

Ny fastpris fra 1. januar 2018

Studentbarnehagene i Studentinord har maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom Statsbudsjettet. 1. januar 2018 endres satsene for maksimalpris for foreldrebetaling fra kr. 2.730 til kr 2.910 per mnd.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.