w

For foreldre i Trimia studentbarnehage

Kontakt oss

Byborgveien 1
7600 Levanger

e-post / 465 40 166

Styrer
Inger Skjerve Langdal
e-post / 908 69 651

14.04.201613:19 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2018-2019:

  • 21. september
  • 5. november
  • 2. januar
  • Dato i mars/april foreløpig ikke satt
  • 14. juni

Juleferie : 21. desember 2018 – 2. januar 2019

Påskeferie: 12. - 22. april.

Planer og dokumenter

Ny fastpris fra 1. januar 2018

Studentbarnehagene i Studentinord har maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom Statsbudsjettet. 1. januar 2018 endres satsene for maksimalpris for foreldrebetaling fra kr. 2.730 til kr 2.910 per mnd.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.