For foreldre i Trimia studentbarnehage

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2021-2022:

  • 10. september
  • 22. november
  • 3. januar
  • 1. april (litt usikker)
  • 17. juni

Juleferie: 24. desember 2021 – 3. januar 2021. Oppstart etter jul er tirsdag 4. januar.

Påskeferie: 11. - 18. april. Oppstart etter påske er 19. april.

Sommerferie:
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er fredag 17. juni 2022.
Barn kan meldes på til ukene 25, 26 og 31. Barnehagen er stengt i juli (ukene 27 tom. 30).

Planer og dokumenter

Foreldrebetaling 

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsene er som følger:
kr. 3230,- per måned.

Foreldre med lav inntekt kan ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette kan du søke Levanger kommune om. Du kan lese mer om redusert foreldrebetaling og finne søknadsskjema her.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.

Relaterte artikler