w

For foreldre i Trimia studentbarnehage

Kontakt oss

Byborgveien 1
7600 Levanger

e-post / 465 40 166

Styrer
Inger Skjerve Langdal
e-post / 908 69 651

14.04.201613:19 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2019-2020:

  • 20. september
  • 29. november
  • 2. januar
  • 20. mars
  • 19. juni

Juleferie: 23. desember 2019 – 2. januar 2020. Oppstart etter jul er fredag 3. januar.

Påskeferie: 6. - 13. april. Oppstart etter påske er 14. april.

Sommerferie:
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er torsdag 18. juni 2020.
Barn kan meldes på til ukene 26, 27 og 32. Barnehagen er stengt i juli.

Planer og dokumenter

Ny foreldrebetaling fra 01. januar 2019

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsene for 2019 blir som følger:
kr. 2990,- pr. md. fra 1. januar,  og kr. 3040,- fra 1. august.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.