w

For foreldre i Trimia studentbarnehage

Kontakt oss

Byborgveien 1
7600 Levanger

e-post / 465 40 166

Styrer
Inger Skjerve Langdal
e-post / 908 69 651

14.04.201613:19 Erling Rognes Solbu

Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager 2018-2019:

  • 21. september
  • 5. november
  • 2. januar
  • 22. mars
  • 14. juni

Juleferie : 21. desember 2018 – 2. januar 2019

Påskeferie: 12. - 22. april.

Sommerferie:
Siste ordinære barnehagedag før sommerferie er torsdag 13. juni 2019.
Barn kan meldes på til ukene 25, 26, 31 og 32. Barnehagen er stengt i juli.

Planer og dokumenter

Ny foreldrebetaling fra 01. januar 2019

Studentbarnehagene i Studentinord følger maksimalpris for foreldrebetaling. Maksprisen fastsettes gjennom statsbudsjettet, og satsene for 2019 blir som følger:
kr. 2990,- pr. md. fra 1. januar,  og kr. 3040,- fra 1. august.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Nettstedet er opprettet av Utdaningsdirektoratet og skal gi deg veiledning og informasjon.