Utforsk deg selv gjennom gruppesamtaler (Bodø)

Opplev å finne støtte og å kjenne seg igjen i andre studenter. Utvikle deg gjennom å bli utfordret i samtale med andre som står i det samme som deg.

Meld interesse
26.09.202008:56 Ane Karlsen

Bli med i gruppesamtale! 

I vår kan du få muligheten til å delta i ukentlige grupper – med tema som angst, ensomhet, depresjon, overgrep, sorg eller sinne.

Det kan bli åpne grupper med mer enn ett tema, eller lukkede grupper basert på bare ett tema. Etterspørselen avgjør hvor mange grupper det blir. Det er rådgivningstjenesten som leder gruppene.

Lurer du på om gruppesamtaler kan være noe for deg? Les videre, eller meld din interesse her.

*Alle som deltar i gruppesamtale, har taushetsplikt og må signere ei taushetserklæring*

Hva er gruppesamtaler?

Gruppesamtaler er en arena for alle som ønsker å utforske seg selv og utvikle nye sider og egenskaper. Du møter andre mennesker som har samme type utfordringer som deg selv. Livene og erfaringene deres er kanskje er ulike fra dine, men noen av problemene er felles. Gruppesamtaler er en metode som gir muligheten for å finne ut mer om seg selv, om å finne et fellesskap, og for å se det normale i sine utfordringer.

Grunnleggende verdier i gruppesamtaler er respekt, trygghet, taushetsplikt og åpenhet. Dette er viktige forutsetninger når du jobber med deg selv og med ditt forhold til andre mennesker.

Gruppene har en felles grunnstruktur. Oppsettet på gruppemøtene er lik fra gang til gang, slik at vi sikrer en trygg og god ramme. Alle deltakere i gruppa får si noe om seg selv, og om sin prosess på hvert møte. Det er gjennom denne delingen, drøftingen og interaksjonen mellom deltakerne at prosessen til hver enkelt går fremover og utvikler seg.

Hvorfor gruppesamtale og ikke individuell samtale?  

Mange studier bekrefter at gruppesamtaler fungerer like godt som, og noen ganger bedre enn individuell terapi/samtale ved mange diagnosekategorier og utfordringer.

I gruppesamtaler er målet at man finner støtte, blir utfordret, at man kjenner seg igjen i andre, og forstår at man ikke er alene om problemene man har, og at det er vanligere enn man tror å ha ulike utfordringer og psykiske plager gjennom livet.

Det å lufte sine utfordringer med andre i en lignende situasjon, alder eller sted i livet kan være vel så støttende og motiverende som i en-til-en-situasjon hos studentrådgiver eller psykolog.

Hvem kan delta i gruppesamtalene?  

Gruppesamtaler hos rådgivningstjenesten er for alle studenter ved Nord universitet og Politihøgskolen avd. Bodø. Du må ha et ønske om å utforske deg selv og dine utfordringer i ei mindre gruppe med andre som har lignende utfordringer.

Alle som skal delta i ei gruppe vil ha en samtale med studentrådgivere hos rådgivningstjenesten i forkant av gruppemøtet. I denne samtalen vil temaet for gruppen bli gjennomgått. Du forteller litt om hvilke ønsker, mål og forventinger du har som deltaker. I tillegg går vi gjennom hvilke forventninger vi har til deg som deltaker og hvilke regler du må forholde deg til. Du må blant annet signere ei taushetserklæring. 

Hvem andre er med i gruppa?

Gruppene er ulikt sammensatt ut fra hva som er tema for den aktuelle gruppa. Antall møter vil også avhenge av tema, men fra fire gruppemøter og oppover. Hvis det er få deltakere på ei gruppe, stiller vi med en studentrådgiver. Er det ei større gruppe er det to rådgivere som leder den.

Hva kan jeg forvente å oppleve i gruppen?

Det fins myter og oppfatninger om gruppesamtaler/gruppeterapi, og noen kan synes det høres skremmende. Vi legger til rette for at det skal føles trygt å delta i våre grupper. 

  • Du blir ikke tvunget til å fortelle dine innerste hemmeligheter. Du behøver ikke å dele noe svært privat dersom det ikke føles riktig for deg eller der du er i din prosess.
  • Du blir ikke negativt påvirket av andres problemer. Derimot vil det kunne oppleves givende å få lov til å støtte et annet menneske. Å føle empati og samhørighet kan gi håp.
  • Det er studentrådgivernes oppgave å regulere temperaturen i gruppa slik at deltakerne både føler seg trygge, men også opplever å bli utfordret og at gruppa har framgang.
  • Siden gruppene er satt sammen av mennesker med lignende utgangspunkt, vil deltakerne heller føle at de kan identifisere seg med hverandre, enn å føle seg «annerledes».
  • Åpenheten i gode terapigrupper gjør at ekskludering eller andre destruktive gruppedynamikker elimineres.
, click to open in lightbox

Relaterte artikler