w

Utforsk deg selv gjennom gruppeterapi (Bodø)

I gruppeterapi er målet at man finner støtte, blir utfordret, at man kjenner seg igjen i andre, og forstår at man ikke er alene om problemene man har. 

Meld interesse
26.09.202008:56 Ane Karlsen

Bli med i åpen gruppe 

Ønsker du å være med i gruppesamtaler om varierte tema som ensomhet, angst og sinne? Mandag 18. januar starter vi en lukket gruppe som møtes mandager kl. 17.00 (til ca. 19.00) frem til påske. Vi ønsker velkommen til deg som ønsker å utfordre deg selv på noen av disse temaene, og understreker at alle som deltar i gruppa har taushetsplikt.

Ønsker du å være med? Da kan du enkelt melde din interesse her.

Meld interesse for andre tema

I tiden fremover vil vi vurdere behovet for grupper med ulike tema som perfeksjon, depresjon, angst, overgrep, sinne, ensomhet og sorg. Her kan du sende oss en henvendelse dersom du er interessert i å delta i en slik gruppe, så kontakter vi deg dersom det blir aktuelt.

Meld interesse for fremtidige gupper.

Hva er gruppeterapi?

Gruppeterapi er en arena for alle som ønsker å utforske seg selv og utvikle nye sider og egenskaper. I gruppeterapi møter du andre mennesker som har samme type utfordringer som deg selv. Livene deres er ulike og erfaringene er ulike, men problemet er felles.

Grunnleggende verdier i gruppeterapi er respekt, trygghet, taushetsplikt og åpenhet. Dette er viktige forutsetninger når du jobber med deg selv og med ditt forhold til andre mennesker.

Hvorfor gruppeterapi?  

Når vi er sammen er det ofte man finner ut at man nok ikke er så «unormal» som man hadde trodd.

I gruppeterapi er målet at man finner støtte, blir utfordret, at man kjenner seg igjen i andre, og forstår at man ikke er alene om problemene man har. 

Hvem kan delta i gruppeterapi?

Alle kan delta i en gruppe. Gruppeterapi er en metode som gir muligheten for å finne ut mer om seg selv, om å finne et fellesskap, og for å se det normale.

Alle som skal delta på gruppene vil ha en forsamtale med rådgivere hos rådgivningstjenesten. I denne samtalen vil tema for gruppene bli gjennomgått, samt forventninger, mål, ønsker, regler og tidsbruk. 

Hvem andre er med i gruppa?

Gruppene er ulikt sammensatt ut fra hva som tema for den aktuelle gruppa. Antall møter vil også avhenge av tema, fra fire ganger eller mer. Ut fra hvor mange deltakere som er med vil det være en eller to studentrådgivere som holder gruppene.

Alle gruppene har en grunnstruktur som er felles. Oppsett på gruppemøtene er lik, slik at vi sikrer en trygg og god ramme. Alle deltakere i gruppa sier noe om seg selv og om sin prosess hver gang. Det er gjennom denne delingen og drøftingen at prosessen går fremover.

Relaterte artikler